Nefrologie

De dienst Nefrologie richt zich op de preventie, de diagnose en de behandeling van nieraandoeningen. Ons team telt 3 nefrologen die werken op de campussen Joseph Bracops, Etterbeek-Elsene en Molière Longchamp.

Wij stellen voor:

RAADPLEGINGEN om de oorzaak van de nieraandoening te bepalen en de evolutie op te volgen.

Verscheidene motieven kunnen een consultatie bij de nefroloog verantwoorden:

 • acute en chronische nierinsufficiëntie (bijvoorbeeld in een context van diabetes, hoge bloeddruk, ...)

 • systeemziekten (bijvoorbeeld lupus erythematodes, vasculitis, …)

 • hoge bloeddruk

 • nierstenen/preventie

 • op punt stellen van afwijkingen van de urinewegen die in het kader van een screening worden ontdekt (school, beroep, verzekeringen, …)

 • bespreking van een mogelijke dialyse (predialyse) of van een niertransplantatie

 • opvolging van patiënten met een niertransplantatie

HEMODIALYSE in het ziekenhuis op de campussen Joseph Bracops en Etterbeek-Elsene. In de loop van 2021 zal een hemodialysecentrum worden geopend op de campus Molière Longchamp.

In de toekomst zal de therapie « HOME DIALYSIS » verder ontwikkeld worden om patiënten de kans te geven thuis te dialyseren, hetzij via hemodialyse hetzij via peritoneale dialyse. De campus Etterbeek-Elsene biedt reeds dialysesessies van het type autodialyse (of low care) aan.

Wij werken rond de patiënt nauw samen met onze collega's van inwendige geneeskunde (internist, cardioloog, endocrinoloog, infectioloog,…), heelkunde (uroloog, vaatchirurg, …), het departement IZ/Spoedgevallen en met het verpleegkundig en paramedisch personeel (psycholoog, sociaal assistent, diëtist, kinesitherapeut, …).

Wat zijn de meest gevraagde onderzoeken door een nefroloog?

 • een bloedanalyse en een urinestaal (een klein potje of urine van 24u naargelang de omstandigheden) om het stadium van de nierstoornis te bepalen, om eventueel de specifieke oorzaak van de nieraandoening te achterhalen (auto-immuunziekte bijvoorbeeld) en de gevolgen (verhoogd kaliumgehalte bijvoorbeeld) of geassocieerde aandoeningen (controle van diabetes, bloedvetten,…) vast te stellen.
 • een beeldvorming van de nieren: echografie of CT scan volgens het oordeel van de nefroloog
 • een 24-uurs bloeddrukmonitoring in het geval van hoge bloeddruk die thuis niet kan worden opgevolgd
 • in zeer specifieke gevallen vraagt de nefroloog soms bijkomende diepgaande onderzoeken zoals een nierbiopsie of een nierscintigrafie

Hoe kan u ons bereiken?

Klik hier voor de uurroosters van de raadplegingen op de verschillende campussen.

Medisch team

Dr Vandervelde Dominique

Diensthoofd

Joseph Bracops, Etterbeek-Elsene:

02/432.81.36 (afsprakencentrale)

02/556.15.80 (dialyse Joseph Bracops)

02/641.46.99 (dialyse Etterbeek-Elsene)

Dr Libertalis Mark

Etterbeek-Elsene:

02/432.81.36 (afsprakencentrale)

02/641.46.99 (dialyse)

Dr Bonkain Florence

Etterbeek-Elsene:

02/432.81.36 (afsprakencentrale)

02/641.46.99 (dialyse)

Molière Longchamp:

02/432.81.36 (afsprakencentrale)

Verantwoordelijke verpleegkundingen van de hemodialyse

Joseph Bracops

Mevr. Ilse Van Helder (02/556.15.80)

Etterbeek-Ixelles

Dhr. Michel Katanga (02/641.46.99)

Paramedisch team

Joseph Bracops

Psychologe: Mevr. Maud Spoel (0499/86.88.25 – op maandag en woensdag de ganse dag - op dinsdag, donderdag en vrijdag in de voormiddag)

Sociaal assistente: Mevr. Alexandra Isimbi (0491/62.55.91 – 02/556.15.22)

Diëtiste: Mevr. Laurence Lecart (voor afspraak: 02/432.81.37)

Etterbeek-Elsene

Psychologe: Mevr. Céline Boinet (0490/52.33.38)

Sociaal assistente: Mevr. Françoise Degée (0499/86.86.04 – 02/641.46.88)

Diëtiste: Mevr. Laurence Lecart (voor afspraak: 02/641.46.18)