Informatie Covid-19

Medische afspraak of bezoek aan een gehospitaliseerd familielid

Op bezoek in het ziekenhuis? Wij stellen alles in het werk om de veiligheid van iedereen te garanderen!

Overeenkomstig de regeringsmaatregelen blijft het dragen van een masker verplicht in de Iris Ziekenhuizen Zuid. Deze verplichting geldt voor iedereen vanaf 12 jaar, zowel voor personeelsleden, patiënten als bezoekers.

Wij raden u ook aan uw handen regelmatig te wassen met water en zeep of met een hydroalcoholische oplossing.

Tot slot vragen wij u thuis te blijven en een arts te raadplegen wanneer u symptomen heeft die wijzen op COVID-19 (koorts, hoest, benauwdheid).

PCR-test

U moet een PCR-test laten afnemen? Met een capaciteit van meer dan 1000 testen/dag kunnen de Iris Ziekenhuizen Zuid patiënten ontvangen op hun 4 campussen. Op deze pagina vindt u alle informatie over de stappen die u moet volgen naargelang uw geval, het maken van een afspraak en de uurroosters per campus.

Uurroosters en plaats

 • Indien u vooraf een medische consultatie wenst, moet u zich op de spoedgevallen aanmelden (Joseph Bracops, Etterbeek-Elsene of Molière Longchamp).
 • Zo niet, verwijzen we naar de volgende tabel:

CAMPUS

Baron Lambert

Molière Longchamp

Etterbeek - Elsene

Joseph Bracops

AFSPRAAK

 • Zonder afspraak
 • Met medisch voorschrift

Op afspraak

Enkel preoperatieve PCR

 • Op afspraak met CPTC-code*
 • Zonder afspraak met CTPC-code* of met medisch voorschrift
 • Zonder afspraak
 • Met medisch voorschrift

WAAR

Afnamencentrum

Afnamecentrum

Afnamecentrum

Afnamecentrum

MA-VR

7.45u-12.15u

7u-13u

7.30u-12.30u

13u-15.30u

7u-13u

ZA

8.30u-12.00u

8u-11u

ZO en feestdagen

-

-

-

*CTPC = Corona Test Prescription Code; activatiecode bestaande uit 16 cijfers/letters voor de COVID-19 PCR-test.

Om een CPTC-code te bekomen

De CTPC-code wordt door de overheden verstrekt bij terugkeer uit een rode zone.

U kan deze CPTC-code ook in andere gevallen aanvragen:

 • U bent inwoner van België (met INSZ/BIS-nummer) en symptomatisch

Om een CPTC-code te bekomen dient u eerst een zelfevaluatie in te vullen.

Uw test wordt dan volledig gedekt door het RIZIV voor zover u in orde bent met uw (Belgisch) ziekenfonds. Zo niet, is de test betalend.

 • U bent inwoner van België (met INSZ/BIS-nummer) en wenst zich te laten testen om op reis te gaan, aan een evenement deel te nemen, op restaurant te gaan, enz …

U kan hier een CPTC-code aanvragen.

In dit geval is de test betalend.

 • U bent geen inwoner van België (zonder INSZ/BIS-nummer)

U kan hier een CPTC-code aanvragen.

Aangezien u niet bent aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds is de test betalend, ongeacht de reden.

Afspraak?

 • Baron Lambert

Zonder afspraak, enkel met papieren medisch voorschrift. Dit centrum aanvaardt de CPTC-codes niet!

 • Molière Longchamp

Op afspraak. Enkel preoperatieve PCR

 • Etterbeek-Elsene

Bij voorkeur op afspraak met CPTC-code via: https://testcovid.doclr.be/
Zonder afspraak mogelijk (met papieren medisch voorschrift of CPTC-code)

 • Joseph Bracops

Op afspraak met CPTC-code via: https://testcovid.doclr.be/

Zonder afspraak enkel voor preoperatieve PCR (met medisch voorschrift)

Betaling en terugbetaling

1. Voor reizen en evenementen

De test is betalend in het kader van een reis of culturele evenementen (bedrag van 43,63 onmiddellijk ter plaatse te betalen met bankkaart).

2. Voor alle andere gevallen (terugkeer uit rode zone, hospitalisatie, enz.)

In de andere gevallen is de test volledig ten laste van het RIZIV, op voorwaarde:

 • van een medisch voorschrift of een CTPC-code;
 • EN in orde zijn met uw ziekenfonds (België).

Resultaten

 • Als u over een rijksregisternummer (INSZ of BIS) beschikt worden uw resultaten via SMS verstuurd.
 • Tenslotte kan u vragen dat een kopie van uw resultaten naar uw postadres wordt gestuurd. In dringende gevallen is het ook mogelijk om ze rechtstreeks af te halen in het laboratorium, met een identificatiebewijs, tussen 8u en 17u. Opgelet: dit is een papieren exemplaar zonder QR-code.

Meer info?

contactlabo@his-izz.be

Vaccinatie

Om ernstige vormen van Covid-19 te beperken, in het bijzonder bij kwetsbare personen, heeft de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid beslist een 4e dosis (herfstbooster) aan te bieden. Deze booster is sinds 12 september 2022 beschikbaar en
wordt sterk aanbevolen bij de volgende personen:

 • vanaf 65 jaar
 • vanaf 50 jaar met verhoogd risico (roken, obesitas, overmatig alcoholgebruik, enz.)
 • vanaf 18 jaar met onderliggende aandoeningen (kanker, hart- en vaatziekten, luchtwegaandoeningen, diabetes, enz.)
 • zorgverleners

Alle informatie over de vaccinatiecampagne is beschikbaar op het Brussels informatieportaal over het coronavirus

Voor alle vragen, raadpleeg uw huisarts.