Medische beeldvorming - MRI - Radiologie - Scanner - Echografie

Raadplegingen

Wenst u online een afspraak te maken met een specialist? Scroll naar beneden tot "Ons team" en klik op de specialist van uw keuze.

De dienst medische beeldvorming van de Iris Ziekenhuizen Zuid, aanwezig op de vier campussen (Etterbeek-Elsene, Molière Longchamp, Joseph Bracops en Baron Lambert) biedt algemene en gespecialiseerde beeldvorming aan. 

De dienst is samengesteld uit:

  • een team van radiologen met verschillende en aanvullende specialiteiten: algemene beeldvorming, osteoarticulair, gynaecologie/senologie, NKO, neurologie, abdominaal, thorax, pediatrie, oncologie, interventionele radiologie …
  • een volledig en ultramodern technisch plateau met:

Elke techniek geeft andere informatie in functie van de pathologie.

Onze aanpak

Voor een optimale tenlasteneming werkt het team van de dienst medische beeldvorming samen met de andere diensten van de instelling en met de huisartsen.

De dienst is 24u/24 beschikbaar voor de spoeddiensten.

De dienst medische beeldvorming organiseert: 

  • Raadplegingen voor advies op basis van beelden die buiten de Iris Ziekenhuizen Zuid werden gemaakt: De radiologiedienst downloadt de beelden via een software (Telemis) om een advies te geven en een verslag op te stellen dat in uw dossier beschikbaar is. U ontvangt een factuur, ook al was u niet fysiek op de raadpleging aanwezig.
  • Voorafgaande raadplegingen met het oog op een technische handeling (infiltratie, punctie, …): Als de radioloog van mening is dat er onvoldoende informatie en/of recente beelden beschikbaar zijn, zal u een aan de technische handeling voorafgaande afspraak krijgen. De radioloog onderzoekt en ondervraagt u en maakt zo nodig een echografie om de relevantie en haalbaarheid van de handeling te beoordelen. U krijgt dan een afspraak die het best aan uw behoefte tegemoetkomt

De dag van het onderzoek:

Voor uw onderzoek brengt u het volgende mee:

  • de onderzoeksaanvraag, ook al werd deze vooraf via mail verstuurd
  • uw identiteitskaart
  • uw resultaten van vorige onderzoeken medische beeldvorming (die niet in de Iris Ziekenhuizen Zuid werden uitgevoerd)
  • De eventuele tenlasteneming door een OCMW

Bent u zwanger, of zou u het kunnen zijn? Denk eraan dat te melden wanneer u de afspraak maakt en op het moment van uw onderzoek.

De beelden van uw onderzoek zijn onmiddellijk online beschikbaar op Pacs On Web via de toegangscode die u op de dag van het onderzoek heeft ontvangen.

De voorschrijvende arts kan het verslag raadplegen zodra het door de radioloog is opgemaakt, het is te zeggen binnen de 5 werkdagen. Het is na 2 weken beschikbaar voor de patiënt.

Afdelingsnieuws

Ons team

Dr. CARINE NEUGROSCHL

Diensthoofd Radioloog
Campus(sen)
Etterbeek - Baron Lambert, Etterbeek-Elsene, Molière Longchamp, Joseph Bracops

Dr. JEAN ALEXIOU

Verantwoordelijke van een eenheid op een campus Radioloog
Campus(sen)
Molière Longchamp

Dr. NUNZIA TACELLI

Verantwoordelijke van een eenheid op een campus Radioloog
Campus(sen)
Etterbeek-Elsene

Dr. VALÉRIE SOUMAHORO

Verantwoordelijke senologische beeldvorming Radioloog
Campus(sen)
Etterbeek-Elsene, Molière Longchamp, Joseph Bracops

Dr. SARAH BAUDRY

Adjunct(e) Radioloog
Campus(sen)
Etterbeek-Elsene, Molière Longchamp

Dr. FARID BECKX

Adjunct(e) Radioloog
Campus(sen)
Etterbeek-Elsene, Molière Longchamp, Joseph Bracops

Dr. TAJ WAZIRI

Adjunct(e) Radioloog
Campus(sen)
Etterbeek - Baron Lambert, Joseph Bracops

Dr. YASMINE ZAOUAK

Resident Radioloog
Campus(sen)
Etterbeek-Elsene, Molière Longchamp, Joseph Bracops

Dr. SANAA JAMALI

Vacataire Radiologue
Campus(sen)
Etterbeek-Ixelles, Molière Longchamp, Joseph Bracops

Dr. MARCO PREZIOSI

Vacataire Radioloog
Campus(sen)
Etterbeek - Baron Lambert, Etterbeek-Elsene, Molière Longchamp, Joseph Bracops

Dr. LAMYAE DEBBAGH

Arts specialist in opleiding
Campus(sen)
Etterbeek - Baron Lambert, Etterbeek-Elsene, Molière Longchamp, Joseph Bracops

Dr. MARIE HOLLANS

Arts specialist in opleiding
Campus(sen)
Etterbeek - Baron Lambert, Etterbeek-Elsene, Molière Longchamp, Joseph Bracops

Dr. SONIA MAKDOUD

Arts specialist in opleiding
Campus(sen)
Etterbeek-Elsene, Molière Longchamp

Dr. MARINE MOEREMANS

Arts specialist in opleiding
Campus(sen)
Etterbeek - Baron Lambert, Etterbeek-Elsene, Molière Longchamp, Joseph Bracops