Ethisch comité

Sedert 1999 verenigt het Ethisch comité van de Iris Ziekenhuizen Zuid de ethische comités van Etterbeek-Elsene, Baron Lambert, Joseph Bracops en Molière Longchamp. Het werd niet voorgezeten door een dokter, wat uitzonderlijk is voor een Belgisch Ethisch comité, maar door een verpleegkundige, Mevrouw Lemmens. Sedert zijn oprichting focust het Ethisch comité zich op het transdisciplinair werk en de biomedische filosofie door zich toe te leggen op de bepaling van de ethiek, de bio-ethiek en de ethicus. Het comité komt ongeveer een keer per maand samen.

Het comité is een plaatselijk comité in de zin van de wet van 07.05.2005 = 2004. Zijn advies is enkel informatief voor de betrokken studies. Dat biedt vrij recht op spreken en uiten van opmerkingen, eigen aan een niet beslissingsondersteunende structuur. De adviezen van het Ethisch comité zijn evenwel bindend binnen IZZ.

Deze functies van het comité worden bepaald door de wet betreffende de ziekenhuizen van 12.08.94:

  • Een begeleidende en raadgevende functie met betrekking tot de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg

Het betreft vragen in verband met de werking van de diensten of sectoren van het ziekenhuis (voorbeeld: bekendmaken van resultaten aan de patiënt, gebruikelijke therapeutische houding, levensbeëindiging, informaticageheim, …). De vragen komen van alle diensten van het ziekenhuis of van het comité zelf. Het is in de zin van diezelfde opdracht dat het Ethisch comité regelmatig publieke bijeenkomsten organiseert.

  • Nummer bij de Orde der Geneesheren: 055
  • Nummer bij het Nationaal Raadgevend Comité: 087
  • Secretariaat: Mevr. Joëlle Samyn
  • Campus Etterbeek-Elsene I Jean Paquotstraat 63 1050 Brussel
  • E-mail: comite.ethique@his-izz.be
  • Telefoonnummer:  +32 2 641 48 72

Voor meer informatie: