Psychiatrie - Psychologie

Raadplegingen

Wenst u online een afspraak te maken met een specialist? Scroll naar beneden tot "Ons team" en klik op de specialist van uw keuze.

De afdeling psychiatrie en psychologie van de Iris Ziekenhuizen Zuid biedt essentiële ondersteuning aan patiënten van de verschillende diensten, ongeacht of zij al dan niet in het ziekenhuis zijn opgenomen. De afdeling verzorgt ook externe raadplegingen en biedt de mogelijkheid tot opname in de psychiatrie-eenheid van de campus Molière Longchamp.

De afdeling psychiatrie en psychologie heeft aandacht voor de problemen van de samenleving.

De afdeling psychiatrie en psychologie van de Iris Ziekenhuizen Zuid bestaat uit een stabiel team van negen psychiaters en twaalf ervaren psychologen. De psychologen en psychiaters van IZZ zijn elk opgeleid in individuele en gezinstherapie, waardoor zij in staat zijn ambulante en gehospitaliseerde patiënten een persoonlijke begeleiding en psychotherapeutische opvolging te bieden.

Elke situatie wordt beoordeeld in haar sociale en familiale context, waarbij gezondheids- en ziekteaspecten waar nodig worden geïntegreerd.

Psychologische en psychiatrische raadplegingen

Toegankelijkheid (ook financieel), beschikbaarheid en ervaring vormen de kern van onze interventies. Onze benadering staat veraf van een geformatteerde of een op farmacologie gecentreerde psychiatrie. Het gaat erom te luisteren naar mensen in hun eigenheid, en rekening te houden met hun sociale en familiale context. Het interventiegebied is erg breed:

 • depressie,
 • burn-out en moeilijkheden in verband met sociale stress (werk, werkloosheid, levensomstandigheden)
 • de nasleep van covid en de pandemie
 • eco-angst
 • problemen met alcoholisme,
 • problemen van psychose,
 • existentiële crisissituaties,
 • opvoedingsproblemen,
 • familiale problemen.

De raadplegingen worden georganiseerd op de 4 campussen van de Iris Ziekenhuizen Zuid (Etterbeek-Elsene, Joseph Bracops, Molière Longchamp en Baron Lambert). De afdeling psychiatrie en psychologie van IZZ er een erezaak van om u snel te kunnen ontvangen.

Verbindingswerk binnen het openbare ziekenhuis

Psychiatrie en psychologie, geïntegreerd in het algemene ziekenhuis

De afdeling psychiatrie en psychologie werkt nauw samen met de diensten van het algemeen ziekenhuis om de psychologische aspecten in de medische zorg te integreren.

 • De Gewichts- en gezondheidskliniek: een aanpak waarbij psycholoog en diëtist samenwerken, via individuele raadplegingen en Workshops over voeding en dagelijks leven (voor mensen met eetstoornissen of mensen die een obesitasoperatie moeten ondergaan).
 • De afdeling moeder-kind en kindergeneeskunde: zorg voor kinderen en hun familie, vanaf de geboorte tot de adolescentie (op de afdeling materniteit, neonatologie, pediatrie en op raadpleging);
 • Interne geneeskunde: raadpleging en multidisciplinair werk voor long covid. Interventies bij gehospitaliseerde patiënten.
 • Geriatrie: psychologische ondersteuning van patiënten en families, personalisatie van de zorg op basis van het levensverhaal.
 • Borstkliniek en oncologie: psychologische ondersteuning tijdens en na de behandeling, gezins- en opvoedingsondersteuning, welzijnsworkshops.
 • Dialyse.

Innoverende therapeutische projecten: humanisme en eco-sensitiviteit

De therapeutische tuin van Molière Longchamp en het smaakparcours van Etterbeek-Elsene.

Op de campus van Molière Longchamp biedt de enorme therapeutische tuin met gevarieerde flora zowel een verrassend landschap als diverse faciliteiten. Er is uiteraard een moestuin, maar ook specifieke voorzieningen voor looprevalidatie, en de tuin biedt patiënten de mogelijkheid revalidatie-activiteiten in de open lucht te ontplooien. Mensen die in de psychiatrie zijn opgenomen komen hier regelmatig voor lichamelijke activiteiten of voor gespreksgroepen. Een vos, die bekend is met de plek, komt soms de activiteiten van de mensen observeren.

Op de site van Etterbeek-Elsene vormen verschillende moestuinbakken een origineel smaakparcours: elke bak is gewijd aan een bepaalde smaak en combineert verschillende planten. Het parcours wordt onderhouden samen met kinderen in de pediatrie, en wordt gebruikt tijdens de Workshops over voeding en dagelijks leven om mensen met overgewicht te helpen de diversiteit van smaken opnieuw te leren kennen.

De Tuin der Gedachten

De Tuin der Gedachten staat open voor buurtbewoners, patiënten en hun familie en bestaat uit ontmoetingen om te discussiëren over het leven, de stad, het ziekenhuis en de vragen die de evolutie van de maatschappij en de techniek oproepen.

Onder leiding van dokter Daniel Desmedt, psychiater, en Isabelle Favry, psychologe, en het team van de therapeutische moestuinen van IZZ, laten deze ontmoetingen toe om de aandacht te vestigen op oplossingen die iedereen kan uitwerken.

Het seminarie psychiatrie

Al bijna twintig jaar behandelt het seminarie psychiatrie verschillende onderwerpen betreffende psychiatrie en psychologie en hun relatie met de sociologie, de antropologie, de samenleving en de geschiedenis. Het seminarie is voor iedereen gratis toegankelijk en vindt plaats op de derde dinsdag van de maand (buiten de schoolvakanties) op de campus van Molière Longchamp, in de grote vergaderzaal, van 12.30 tot 14.00 uur (accreditatie voor artsen).

Programma te verkrijgen via e-mail aan ahassoun@his-izz.be

Afdelingsnieuws

07september

Opendeurdag van het Gewichts- en gezondheidscentrum

Afspraak met het Gewichts- en gezondheidscentrum van IZZ op zaterdag 14 oktober 2023 van 09.00u tot 14.00u op de campus Etterbeek-Elsene om meer te weten over de medische en/of chirurgische begeleiding voor patiënten die op een veilige en duurzame manier gewicht willen verliezen. 
17juli

De impact van emoji's op communicatie

Ontdek ter gelegenheid van Wereld Emoji Dag op 17 juli de impact van emoji's op de manier waarop wij communiceren, met dr. Daniel Desmedt, diensthoofd psychiatrie van Iris Ziekenhuizen Zuid.

Ons team

Dr. SULEKHA JONARD

Kliniekhoofd Psychiater
Campus(sen)
Etterbeek - Baron Lambert, Etterbeek-Elsene