Facturatie van een ziekenhuisopname

Wordt u opgenomen in de Iris Ziekenhuizen Zuid? Hier vindt u de informatie over de facturatie van uw verblijf en de te volgen procedure. De opnamedienst staat ter beschikking mocht u vragen hebben:

  • Campus Joseph Bracops: 02/556.14.10
    Dr. Huetstraat, 79 – 1070 Brussel
  • Campus Molière Longchamp: 02/348.51.51
    Marconistraat, 142 – 1190 Brussel
  • Campus Etterbeek-Elsene: 02/641.48.94
    Jean Paquotstraat, 63 - 1050 Brussel

Betaling van een voorschot

Uw arts of de facturatiedienst kan u een prijsofferte geven voor uw verblijf.

Afhankelijk van de duur van het verblijf, het soort verblijf, het soort kamer en uw verzekering, zal een voorschot worden gevraagd, dat vóór uw ziekenhuisopname moet zijn ontvangen.

Het ziekenhuis kan tijdens uw verblijf een bijkomend voorschot vragen (per periode van 7 dagen).

Hebt u nog vragen over het voorschot? Vraag meer informatie aan de opnamedienst.

Verblijfkosten

Uw factuur wordt u toegestuurd aan het einde van de maand volgend op uw ontslag. Ze omvat voornamelijk medische kosten, verblijfkosten en apotheekkosten. 

Als u vragen hebt over uw factuur, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Facturen moeten binnen de 14 kalenderdagen worden betaald op het rekeningnummer en met de gestructureerde mededeling die op het bijgevoegde overschrijvingsformulier vermeld staan.

Elke vertraging in de betaling zal aanleiding geven tot interesten tegen de wettelijke rentevoet. Dezelfde rente en toeslagen zullen ook worden toegepast op het ziekenhuis, in geval dat het verplicht is de patiënt te betalen.

Alleen schriftelijke klachten met bewijsstukken die binnen 15 dagen na verzending van de factuur per post, e-mail of fax worden verzonden, worden in behandeling genomen.

Als op verzoek van de arts medische onderzoeken zijn verricht op een andere campus van het IZZ, is het vervoer per ziekenwagen voor onze rekening.

Facturatie van een raadpleging

Hebt u vragen over de facturatie van uw raadpleging?

Neem contact met ons op via het onderstaande contactformulier

Contactformulier

Betreffende uw factuur

Uw factuur wordt op het einde van de maand volgend op uw ontslag of op de datum van verzorging naar u gestuurd. Deze omvat hoofdzakelijk de medische erelonen, de verblijfskosten en de apotheek. 

Als u vragen heeft over uw factuur, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Facturen moeten binnen de 14 kalenderdagen worden betaald op het rekeningnummer en met de gestructureerde mededeling die op het bijgevoegde overschrijvingsformulier vermeld staan.

Elke vertraging in de betaling geeft aanleiding tot een verwijlintrest aan wettelijke intrestvoet. Dezelfde verwijlintresten en toeslagen zullen ook worden toegepast op het ziekenhuis in het geval van een verschuldigd bedrag ten opzichte van de patiënt.

Enkel klachten die schriftelijk en vergezeld van de nodige bewijsstukken binnen de veertien dagen na verzending van de factuur per mail worden gestuurd naar callcenter@his-izz.be, worden in aanmerking genomen.

Wanneer medische onderzoeken op vraag van de arts op een andere campus van IZZ werden uitgevoerd, is de verplaatsing per ziekenwagen ten laste van het ziekenhuis.