Ergotherapie

Raadplegingen

Ergotherapie richt zich tot patiënten met fysieke, psychologische of sociale stoornissen.

Het doel is om u te helpen uw onafhankelijkheid en autonomie te behouden of te herstellen, zowel in uw persoonlijk en beroepsleven, als in uw vrijetijdsbesteding.

Ons team van ergotherapeuten werkt op verschillende vlakken zoals:

 • Uw moeilijkheden opsporen aan de hand van evaluaties
 • Rollenspelen over dagelijkse activiteiten (bijvoorbeeld ontbijt klaarmaken of aankleden)
 • Individuele of groepsactiviteiten
 • Aanbevelingen over aanpassingen in huis en technische hulpmiddelen, indien nodig.

U ontmoet onze ergotherapeuten tijdens uw ziekenhuisopname en/of op raadpleging.

Ons team is actief in de volgende diensten en verpleegeenheden:

 • Orthopedische revalidatie
 • Neurologische revalidatie
 • Hart-longrevalidatie
 • Ambulante revalidatie
 • Rugschool
 • Geriatrie
 • Psychiatrie
 • Palliatieve zorg

Voor een globale tenlasteneming werken wij samen met, onder meer, artsen, zorgpersoneel en paramedische therapeuten.

 

Coördinator van de afdeling ergotherapie: Mvr Renaux