Logopedie

Raadplegingen

Wenst u online een afspraak te maken met een specialist? Scroll naar beneden tot "Ons team" en klik op de specialist van uw keuze.

Ons team van logopedisten behandelt alle stoornissen van spraak, stem en mondelinge en geschreven taal bij kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen.

Zowel in het Frans als in het Nederlands heeft de afdeling logopedie als taak het taalgebruik van patiënten te herstellen.

Een gespecialiseerde zorgverlening in uw buurt

Onze logopedisten zijn gespecialiseerd in verschillende domeinen, zodat we u hoogkwalitatieve zorg kunnen verlenen.

Ons team is aanwezig op de vier campussen van de Iris Ziekenhuizen Zuid. Zo kunnen we dicht bij u thuis en op elk moment een goede opvolging garanderen.

Logopedie kan een multidisciplinaire aanpak vragen. Daarom werken we ook nauw en op lange termijn samen met verschillende diensten in het ziekenhuis.

Onze zorgverlening

Bij kinderen:

 • vroegtijdige stoornissen
 • leerstoornissen (taalachterstand, dysfasie, dyslexie, dysorthografie of dyscalculie)
 • aandoeningen gerelateerd aan orthodontie (myofunctionele therapie)

Bij volwassenen:

 • stemstoornissen
 • stotteren
 • eet- en slikstoornissen
 • neurologische aandoeningen

Onze logopedisten bieden een volledig scala aan behandelingen dankzij een continu bijgeschoold team dat ook openstaat voor polypathologieën (patiënten met meerdere problemen). Een spraak- of taalstoornis moet immers systematisch in een ruimere context worden bestudeerd en behandeld om de moeilijkheden zo goed mogelijk te kunnen verhelpen.

Onze logopedisten zijn verspreid over de vier campussen: 

 • Etterbeek - Baron Lambert : Mvr Barrague, Mvr Beuque, Mvr Delplan, Mvr Lebrun, Mvr Maillard, Mvr Maquet, Mvr Rossa, Mvr Van Hoey
 • Etterbeek - Elsene : Mvr Audinet, Mvr Cotis, Mvr Kardal
 • Molière Longchamp : Mvr Coenen, Mvr Jacqmin, Mvr Lorrain, Mvr Michiels, Mvr Point, Mvr Wojciechowski
 • Joseph Bracops : Mvr Belaidi, Mvr Dutour, Mvr El-Mourabi, Mvr Guernaoui, Mvr L'Olivo, Mvr Lesage, Mvr Maisin, Mvr Planchon, Mvr Smet, Mvr Steenwinckel, Mvr Tordeurs

Hoofd van de afdeling logopedie: Mvr Laghmiche

Ons team

Mvr INÊS LAGHMICHE

Logopedist
Campus(sen)
Etterbeek - Baron Lambert, Etterbeek-Elsene, Molière Longchamp, Joseph Bracops