Neurologie

Van de hersenen tot het perifere zenuwstelsel: Een globale visie op de neurologie

Raadplegingen op de vier campussen van ons ziekenhuis:

Joseph Bracops (Anderlecht), Molière Longchamp (Vorst), Etterbeek-Elsene (Elsene) en Baron Lambert (Etterbeek).
De dienst functionele neurologische revalidatie bevindt zich op de campus Molière Longchamp.

Afspraak? 02/432.81.72


 

 

 

 

 

 

 

 

 


De activiteit van de neurologiedienst van de Iris Ziekenhuizen Zuid omvat de diagnose en de behandeling van alle neurologische aandoeningen van zowel het centrale (dementie, Parkinson, epilepsie, multiple sclerose, migraine, …) als het perifere (diverse neuropathieën) zenuwstelsel. Hiervoor staan 9 neurologen, 1 neuro-revalidatiearts en een multidisciplinair paramedisch team klaar, verdeeld over de 4 campussen van de Iris Ziekenhuizen Zuid (Etterbeek-Elsene, Molière Longchamp, Joseph Bracops en Baron Lambert).

Een globale visie van de neurologie met specifieke competenties

Onze 10 neurologen bieden een algemene neurologische praktijk aan, maar de meesten hebben ook een specifieke bekwaamheid ontwikkeld. Die globale visie van de neurologie, tevens een specialiteit in constante evolutie, in combinatie met meer gerichte competenties, zorgt voor een hecht teamwork en een constante uitwisseling van kennis.

Technische onderzoeken en bijzondere therapeutische benaderingen

Onze dienst biedt een ruime waaier van technische neurologische onderzoeken aan zoals het elektro-encefalogram (EEG) of elektrofysiologie (elektromyografie (EMG), geëvoceerde potentialen,…), maar ook specifieke therapeutische benaderingen zoals botulinetoxine-injecties. Bovendien beschikt ons ziekenhuis over een cerebrovasculaire eenheid (Stroke Unit) voor een optimale behandeling van cerebrovasculaire accidenten (CVA) in acute fase.

« De neurologie is per definitie een specialiteit waar patiënten naar doorverwezen worden. Daarom hechten wij een bijzonder belang aan de kwaliteit van de communicatie naar de verwijzende artsen, zowel huisartsen als specialisten, toe. »

Dr P. Violon
Diensthoofd van neurologie