Pediatrie


Download de brochure

Onze pediatriedienst is elke dag van de week beschikbaar. Hij werkt samen met de overige diensten van het ziekenhuis. De verstrekte zorgen, zowel preventief als curatief, overkoepelen alle kinderziekten. Wij streven ernaar om onze jonge patiëntjes een globale en soepele pediatrische tenlasteneming in hun vertrouwde buurt aan te bieden.

Het team bestaat uit befaamde specialisten in verschillende domeinen: abdominale, orthopedische en reconstructieve heelkunde, pediatrische beeldvorming,...
De magnetische resonanties kunnen tevens onder anesthesie uitgevoerd worden.

De pool Moeder/Kind stelt tal van initiatieven en begeleidende activiteiten aan de ouders en toekomstige ouders voor (voorbeelden: infoavonden ter voorbereiding op de geboorte van een kind en de terugkeer naar huis). Wij genieten ook de officiële erkenning van babyvriendelijk ziekenhuis, toegekend door de WHO en UNICEF.

Op onze vier campussen ontfermt een team van logopedisten zich over kinderen en adolescenten.

Wij werken tevens nauw samen met het Universitaire Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF).

Tot slot is de pediatriedienst van de Iris Ziekenhuizen Zuid, onder leiding van Dr. P-Q. Lê, erkend voor zijn stages voor studenten geneeskunde en assistenten in opleiding.

De pediatrie op de campus Etterbeek-Elsene in Elsene

De raadplegingen stellen een algemene pediatrische opvolging voor alsmede een gespecialiseerde aanpak in de domeinen zoals pneumo-allergologie, cardiologie,  nefrologie, hemato-immunologie, infectiologie, reumatologie,… Patiënten kunnen er eveneens terecht voor een raadpleging reconstructieve en esthetische heelkunde (gespleten gehemelte, afstaande oren, extra vinger, vaginale misvorming, …), en bij kinderpsychologen en specialisten op het vlak van vaccinatie en advies voor jonge reizigers (Travel Clinic).

Tot slot wordt 24u/24, 7d/7 een pediatrische spoedgevallendienst verzekerd. Een kinderarts met wachtdienst is er constant aanwezig om kinderen op te vangen die dringend zorg nodig hebben. De dienst is gescheiden van de spoeddienst voor volwassenen en bereikbaar via route 70.
Op weekdagen tussen 8u en 16.30u: inschrijving van de kinderen op de kinderwachtdienst.
Buiten de kantooruren (avond, nacht, weekend en feestdag): inschrijving van de kinderen op de spoeddienst volwassenen.

De pediatrie op de campus Molière Longchamp in Vorst

De pediatriedienst werkt samen met de diensten pneumo-allergologie, KNO, dermatologie, stomatologie, tandheelkunde, logopedie, kinderradiologie en kinesitherapie.

Die samenwerking biedt een globale tenlasteneming van het kind.

De kinderen kunnen er ook terecht op de spoeddienst. In de week, tussen 9u en 18u, worden ze door een kinderarts ten laste genomen.

Buiten de uren van de raadpleging worden ze opgevangen onder het toezicht van de kinderartsen van de campus Etterbeek-Elsene, en in het geval een opname noodzakelijk blijkt, worden ze naar die campus overgebracht.

De pediatrie op de campus Etterbeek - Baron Lambert in Etterbeek

Hier kan u terecht voor zowel een raadpleging pediatrie als voor kinderheelkunde.

De dienst pediatrie werkt samen met de diensten kinderradiologie, KNO, oftalmologie en logopedie.

Buiten de uren van de raadplegingen worden de kinderen op de spoeddienst van de campus Etterbeek-Elsene opgevangen waar ze 24u/24, 7d/7 door een pediater behandeld worden.

De pediatrie op de campus Joseph Bracops in Anderlecht

Een raadpleging algemene pediatrie werd onlangs geopend.

De dienst zal samenwerken met de diensten pneumo-allergologie, KNO, dermatologie, stomatologie, tandheelkunde, logopedie, kinderradiologie en kinesitherapie.

Kinderen kunnen er terecht op de spoeddienst, ze worden opgevangen onder het toezicht van de kinderartsen, en in het geval een opname noodzakelijk blijkt, worden ze naar de campus Etterbeek-Elsene overgebracht.