Palliatieve zorg

Raadplegingen

Onze palliatieve zorgdienst ontvangt patiënten aan het einde van hun leven die veel ongemak en lijden ervaren. Wij komen tussen op verzoek van een verzorgingseenheid, de behandelende arts, of van de patiënt of de familie.

Om de patiënt te begeleiden en zijn lijden zoveel mogelijk te verlichten, bestaat het palliatieve zorgteam uit artsen, verpleegkundigen, ergotherapeuten, psychologen en leden van de sociale dienst.

Ons team biedt ook ondersteuning aan gezinnen. We ontmoeten hen om hen de moeilijkheden uit te leggen die hun dierbare ondervindt, met respect voor hun respectieve keuzes en ritmes.

Religieuze en lekenconsulenten zijn ook aanwezig.

Onze dienst palliatieve zorg bevindt zich op de campus Molière Longchamp.

Onze aanpak

Naast het medische aspect integreert onze dagelijkse begeleiding ook de psychologische, filosofische en ethische vragen van patiënten. Alles gebeurt met strikte inachtneming van de keuze van de patiënt en het wettelijke kader.

Op verzoek van de patiënt of zijn familie is een interculturele bemiddelaar beschikbaar om uitwisselingen te vergemakkelijken in geval van culturele en taalbarrières die de zorg soms bemoeilijken.

Het volledige team beschikt over een grote luistervaardigheid en is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van pijnbestrijding.

We werken samen met de afdelingen psychologie, oncologie en radiologie.

Ons team