Wereldmilieudag: zoom op de koolstofbalans

Gepubliceerd op woensdag 5 juni 2024

Ter gelegenheid van Wereldmilieudag verwelkomen we vandaag onze verantwoordelijke energie en duurzame ontwikkeling, Reza Esmaeilzadeh, om te praten over de koolstofbalans. We hebben het over het belang van het meten en verminderen van onze CO2-voetafdruk voor een duurzamere toekomst.

🎧 Klik hier om de podcast te beluisteren.

Zie ondertiteling hieronder.


De koolstofbalans, wat is dat? 

Reza Esmaeilzadeh: De koolstofbalans is een methode om te berekenen hoeveel ton broeikasgassen (CO2) een onderneming uitstoot als gevolg van haar activiteiten. 

Vanwaar het belang om een koolstofbalans van ons ziekenhuis op te maken? 

R.E: Omdat dit ons toelaat om: 

  • De uitstoot van de door al onze activiteiten geproduceerde broeikasgassen (rechtstreeks en onrechtstreeks) in kaart te brengen;
  • De uitstootpunten met de grootste impact te identificeren;
  • Onze medewerkers bewust te maken van de klimaatuitdagingen en hun impact;
  • Een milieubeleid aan te nemen met berekende, betrouwbare en meetbare doelstellingen;
  • Maar ook om onszelf voortdurend te verbeteren. Zo zouden we, bijvoorbeeld, om de 2 jaar een koolstofbalans kunnen opmaken om te zien waar we staan. 

Wat houdt het actieplan in? 

R.E: Het is de bedoeling een traject uit te stippelen om de uitstoot van onze activiteiten op korte en lange termijn te verminderen, op basis van de eerder vastgestelde koolstofbalans en aan de hand van concrete acties. Dit is een participatieve aanpak. Reducerende acties worden opgezet, bevestigd en geselecteerd door middel van technische bijeenkomsten met de personeelsleden.

Waarom nu? 

R.E: Eerst en vooral omdat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 25 mei 2023, in een decreet gepubliceerd op 4 augustus 2023, beslist heeft om de koolstofbalans te integreren. Het vraagt dat het ziekenhuis om de vijf jaar zijn koolstofbalans op zijn website publiceert, samen met een duurzaamheidsplan waarin de middelen die de instelling heeft geïmplementeerd om haar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en veerkracht te bereiken, worden uiteengezet. Dit project ligt in de lijn van het engagement van het ziekenhuis om te streven naar een duurzame en stabiele instelling. In IZZ zijn we begaan met onze impact op het milieu en het klimaat en we zetten onze inspanningen in deze richting voort.