Psychiatrie

De psychiatriedienst wordt geleid door Dr Daniel Desmedt. De psychiaters van de dienst verzekeren jaarlijks meer dan 5.000 raadplegingen.

Ziehier de dagen en uren van de raadplegingen op onze campussen

Psychiatrie is een medische discipline die psychische problemen behandelt. Samen met de psychologen van IZZ maken de psychiaters deel uit van een geïntegreerde dienst die externe raadplegingen, de mogelijkheid tot opname op de psychiatriedienst van de campus Molière Longchamp en de evaluatie van of ondersteuning aan patiënten in andere verpleegeenheden aanbiedt.

Het interventieveld is zeer uitgebreid: het betreft vooral gevallen van depressie, alcoholverslaving of psychose, maar ook toestanden van existentiële crisis, moeilijkheden gebonden aan het ouderschap en familiale problemen. Er is een nauwe samenwerking met de dienst geriatrie, het team dat obesitas behandelt, het departement moeder-kind, de dialyse.

De psychologen en psychiaters van IZZ hebben elk een opleiding op het vlak van individuele of familiale therapie, wat hen toelaat om psychotherapeutische opvolgingen ambulant te verzekeren of naar gehospitaliseerde patiënten te luisteren en hen te begrijpen.

De raadplegingen worden verzekerd door een team van psychiaters en psychologen verspreid over de campussen van de Iris Ziekenhuizen Zuid. Raadplegingen worden gehouden op de campussen Etterbeek-Elsene, Joseph Bracops, Molière Longchamp en Etterbeek-Baron Lambert.

De psychiatrie-eenheid is gevestigd op de campus Molière Longchamp. Deze dienst telt 30 bedden en is bestemd voor personen die een opname vereisen, gericht op uitwerken van een therapeutisch project dat in verband staat met sociale en psychiatrische netwerken, en met de persoonlijke entourage van de patiënt. Tijdens hun verblijf hebben de patiënten regelmatig de kans om met de psychiater, psycholoog of de referentieverpleegkundige te praten. Ze nemen deel aan allerlei activiteiten rondom diverse aspecten uit het leven: schrijfworkshop, plastische creaties, bespreking van een film, tuinieren. Het werken in netwerkverband biedt de mogelijkheid om de persoon na zijn verblijf desgevallend door te verwijzen naar verschillende structuren: raadplegingen, dagcentra, psychosociale diensten.

De patiënt wordt opgenomen na contact met een van de psychiaters van de dienst.

Bijenkorven : een therapeutische activiteit


Eind mei zag een nieuw project het licht op de campus Molière Longchamp: de installatie van twee bijenkorven met elk niet minder dan 30000 bijen. Dit project streeft een dubbel doel na.

Enerzijds wil het ziekenhuis zich op die manier kaderen in een milieuproject en, anderzijds, komt het tegemoet aan de ambitie van de artsen om therapeutische, ludieke en didactische activiteiten voor de patiënten te ontwikkelen.

Behalve het feit dat bijen garant staan voor het behoud van 80% van de bloemen- en plantensoorten, kunnen ze ook helpen bij de behandeling van patiënten van de psychiatrie en de neurologische revalidatie.


bijen_moestuin_activiteiten


Vanaf april tot september, een week op twee trekken patiënten met psychische of neurologische problemen hun imkerpak aan om de bedrijvigheid in de bijenkorven te observeren.

De oorspronkelijke terughoudendheid wordt al snel weggewerkt door de uitleg van de imker van Made in Abeilles. Ongeacht hun leeftijd of de reden van hun hospitalisatie, ontdekken ze de complexiteit van de bijenkorf, de sociale organisatie onder de bijen, en proeven ze van de honing. Ze stellen vragen en leggen verbanden met de plaats van elkeen in de maatschappij. Het experiment is lovend: het laat niet enkel toe aan te tonen dat het mogelijk is om zijn angsten te overwinnen en nieuwe dingen te leren, maar ook om de familie te verbazen met het relaas van een bijzondere dag.

Dit initiatief sluit aan bij het experiment van de therapeutische moestuin dat sedert twee jaar wordt geleid door het team van de psychiatrie-eenheid.

In vierkante houten gevlochten bakken ontdekken de patiënten het biologisch tuinieren. Ze kweken tomaten, salade, kruiden, en maken de zaadjes klaar die anderen het jaar nadien zullen zaaien.

De moestuin doet denken aan de tijd die voorbij gaat, het wisselen van de seizoenen, de behoefte aan een sociale band, het plezier om de aarde aan te raken en zijn lichaam te gebruiken. Samen met de hoofdtuinier stellen de animatoren van het team, verpleegkundigen of psychologen, op die manier de verfijndheid van het biologisch kweken ten dienste van de institutionele psychotherapie. De tuin wordt een ruimte die openstaat voor het overbrengen van kennis, ervaring en herinneringen.