Pneumologie - allergologie

De pneumologiedienst wordt geleid door Dr Alain Bauler. De pneumologen van de dienst verzekeren jaarlijks ongeveer 13.000 raadplegingen. Ziehier de dagen en uren van de raadplegingen op onze campussen.

Ziekten van de longen en de luchtwegen worden behandeld door een medische specialiteit, de pneumologie. Een arts-pneumoloog ontfermt zich dus over de longen, maar ook over de luchtpijp, de luchtpijpvertakkingen, het middenrif en daaraan gebonden aandoeningen.

De pneumoloog onderzoekt symptomen zoals hoest, slaapapneu, ademhalingsinsufficiëntie of nog, pijn in de borststreek.

Deze specialiteit behandelt uiteenlopende ziekten, van astma tot kanker over mucoviscidose, longembolie en chronische bronchitis. Een pneumoloog kan helpen bij het stoppen met roken.

De dienst is samengesteld uit een team van pneumologen verdeeld over de campussen van de Iris Ziekenhuizen Zuid. De raadplegingen worden georganiseerd op de campussen Etterbeek-Elsene, Joseph Bracops, Molière Longchamp en Etterbeek-Baron Lambert.
De gehospitaliseerde patiënten verblijven in specifieke verpleegeenheden.

Gespecialiseerde kliniek voor allergologie

Allergische aandoeningen kennen een sterke opmars ingevolge de evolutie van onze manier van leven en verzorging.

Allergologie is een medische specialiteit die tal van problematieken ten laste neemt:
•    geneesmiddelenallergieën (Aspirine, antibiotica, penicilline en niet steroïdale onstekingsremmers (vaak afgekort als NSAID), zijn geneesmiddelen met pijnstillende, koortswerende en ontstekingsremmende eigenschappen))
•    voedselallergieën,
•    allergieën voor steekinsecten (wespen en bijen),
•    reacties op radiologische contrastproducten,
•    chronische netelroos
•    en bepaalde eczemen.

De allergologie behandelt eveneens respiratoire pathologieën zoals allergische rhinitis en astma.

Al deze aandoeningen zijn potentieel geneesbaar door immunotherapie waardoor de allergische patiënt gedesensibiliseerd wordt.

Deze talrijke overgevoeligheden worden door ons team van de Allergologiekliniek op onze drie acute campussen behandeld. Het team past een multidisciplinaire aanpak toe en werkt nauw samen met de pediaters, KNO-artsen, dermatologen, internisten, infectiologen, cardiologen, anesthesisten en gastro-enterologen van ons ziekenhuis.

Slaapkliniek

Slaapstoornissen komen extreem vaak voor: 15 tot 20 % van de bevolking lijdt aan slaperigheid. Slaapapneu (60% van de raadplegingen in de slaapeenheid) treft 5 tot 15 % van onze volwassen bevolking. De diagnose wordt in slechts 10 tot 20% van de gevallen gesteld.

Slaapapneu heeft echter een ongunstig effect op de levenskwaliteit van de patiënten die klagen over vermoeidheid, slaperigheid overdag, concentratie- en geheugenstoornissen, hoofdpijn, stemmingswisselingen (prikkelbaar, depressie, …). De patiënt kan ontwaken met een verstikkend gevoel. In 80% van de gevallen is er sprake van snurken. Soms neemt de omgeving ook ademhalingsstilstand waar.

Slaapapneu kan helaas ook een invloed hebben op het ontstaan, aanhouden of hervallen van diabetes, gewichtstoename, seksuele stoornissen, hoge bloeddruk, hartritmestoornissen, hart- en vaataandoeningen. De behandeling van die aandoeningen is minder efficiënt en gecompliceerder bij aanhoudende apneu.

24 % van de patiënten met een ernstige vorm van apneu geeft toe dat ze minstens een keer per week achter het stuur in slaap vallen. Patiënten met een syndroom van slaapapneu lopen een dubbel risico op het veroorzaken van een verkeersongeval.

Een vroegtijdige diagnose en een efficiënte behandeling zijn dus essentieel.

Samen met de hulp van andere specialisten (neurologen, KNO, stomatologen, …), behandelt de dienst pneumologie van de Iris Ziekenhuizen Zuid die slaapstoornissen vanaf de leeftijd van 12 jaar.

De voornaamste pathologieën die in onze slaapeenheid behandeld worden zijn:

  • slapeloosheid;
  • ademhalingsstoornissen tijdens de slaap, zoals het syndroom van slaapapneu en hyperventilatie;
  • het rusteloze benen syndroom;
  • andere zeldzamere stoornissen zoals hypersomnia, narcolepsie, stoornis in het slaap-waakritme, parasomnie (« slaapwandelen »)…

Diagnostische tests kunnen uitgevoerd worden op de campussen Joseph Bracops, Etterbeek-Elsene et Molière Longchamp.