Materniteit & Bevalling

Ziekenhuiseenheden

De materniteit van de Iris Ziekenhuizen Zuid begeleidt toekomstige moeders in elke fase van hun zwangerschap en tijdens hun bevalling. De Iris Ziekenhuizen Zuid bieden ook ondersteuning in het kader van de postnatale opvolging. De materniteit is gevestigd op de campus Etterbeek-Elsene waar bevallingen verlopen met respect voor de fysiologie. De materniteit van de Iris Ziekenhuizen Zuid moedigt borstvoeding aan. Ons ondersteuningsbeleid kadert in de aanpak “Babyvriendelijk ziekenhuis”.

Bezoekuren

Elke dag van 17.30 tot 19.00 uur. 


Wij zien u op consultatie op onze campussen en staan garant voor een nauwe opvolging van uw zwangerschap. Afhankelijk van uw behoeften, die van uw baby en uw wensen, kan u rekenen op de expertise van ons multidisciplinair team om u tijdens uw hele traject te ondersteunen zodat uw bevalling volledig aan uw verwachtingen voldoet. Bovendien was onze materniteit een van de eerste die, in 2006, het BFHI- (Baby Friendly Hospital Initiative) en het Mother Friendly-label ontving. We worden tevens om de 4 jaar opnieuw geëvalueerd.

Ons team is meertalig en multidisciplinair. Het is samengesteld uit gynaecologen, vroedkundigen, kinderartsen, neonatologen, anesthesisten, psychologen, genetici, specialisten op het gebied van echografie en foetale MRI, kinesitherapeuten, osteopaten, maatschappelijk werkers en interculturele bemiddelaars.

Wij streven naar een natuurlijke zwangerschap en geboorte zonder overbodige medische ingrepen. Een dispensarium geleid door onze vroedvrouwen staat eveneens tot uw beschikking. Hier kan u terecht voor uw monitoring, vaccinaties, opvolging, gezondheidsadvies, of nog, om u voor te bereiden op een keizersnede.

Onze dienst met 29 eenpersoonskamers, waakt over het welzijn van moeder en baby, komt tegemoet aan de behoeften van uw familie en verstrekt aangepaste zorg. Om de ouders en hun baby in staat te stellen deze gebeurtenis in hun eigen tempo te beleven en vanaf het begin in hun eigen gezinscocon te vertoeven, staan wij toe dat de co-ouder of begeleider gedurende het hele verblijf, ongeacht de duur, op de materniteit verblijft.

Uw kind kan op onze drie verpleegcampussen terecht op de pediatriedienst voor een consultatie of, indien nodig, een ziekenhuisopname. Voor dringende gevallen is een pediatrische spoeddienst 24u/24, 7d/7 toegankelijk op de campus Etterbeek-Elsene. Uw kind kan terecht op de consultaties van het ONE dat op de 4 campussen aanwezig is. 

In het derde trimester van uw zwangerschap bieden onze vroedkundigen ook een consultatie “Goed bevallen” aan waar onder meer wordt gepraat over de administratieve procedures zoals het boeken van de kamer, de voorbereiding van uw bevalling, de eerste momenten met en de verzorging van uw baby, de terugkeer naar huis (met het bezoek van een vroedvrouw naar uw keuze) of de virtuele rondleiding. Ons team van lactatiekundigen organiseert ook individuele voorbereidingssessies voor borstvoeding en we kunnen u na de geboorte op consultatie ontvangen om eventuele moeilijkheden te bespreken. Wij respecteren elke keuze. Ook als u kiest voor kunstmatige voeding is het mogelijk om in de de verloskamer een welkomstvoeding uit te voeren.

Daarnaast organiseren onze vroedvrouwen elke dinsdagavond infosessies voor toekomstige ouders in een gemoedelijke sfeer. De 4 thema's die aan bod komen zijn de bevalling, het moederschap, de babyvoeding en de kleine dagelijkse zorgen. Naast de sessies op dinsdag worden ook bijeenkomsten aangeboden die 100% gewijd zijn aan de toekomstige papa’s.

Elke geboorte is anders: afhankelijk van uw plannen zijn onze verloskamers uitgerust om zo goed mogelijk aan uw wensen te voldoen. Of u nu wenst te bevallen in bad of in hurkzit, ons team luistert naar u en begeleidt u bij uw keuzes. Dit maakt deel uit van de ‘Mother Friendly’-aanpak.

Voor het geval dat nodig zou zijn, beschikken we net naast de verloskamers eveneens over een specifiek ingerichte ruimte voor het uitvoeren van keizersneden. In geval van een vroeggeboorte of als uw baby nauwlettend in de gaten moet worden gehouden en speciale zorgen nodig heeft, staat onze afdeling neonatologie klaar om in te grijpen en uw baby op te vangen. Deze afdeling bevindt zich eveneens naast de verloskamers.