Installatie van laadpalen op de campussen van de Iris Ziekenhuizen Zuid

Gepubliceerd op woensdag 24 april 2024

In de lijn van de evolutie van de elektrificatie van het wagenpark en teneinde te beantwoorden aan de behoeften van het personeel en de patiënten, stellen de Iris Ziekenhuizen Zuid 10 oplaadpunten ter beschikking op de parkings (personeel en bezoekers) van de campussen Joseph Bracops, Molière Longchamp en Etterbeek-Elsene. Meer info, zie hieronder.

Plaats van de laadpalen 

  • Campus Joseph Bracops: parking De Coster (tegenover de ingang van de polikliniek);
  • Campus Molière Longchamp: bezoekersparking (nabij de ingang van de parking);
  • Campus Etterbeek-Elsene: bezoekersparking (tegenover de ingang van de parking).
Afbeelding

Identificatie aan de laadpaal

De gebruiker kan verbinding maken door middel van zijn eigen laadpas voor de terminals van het publieke netwerk. Zo niet, kan een laadpas worden aangevraagd via deze link. Het betreft de Luminus Powerpasss die toegang biedt tot het grootste publieke netwerk van laadpalen in Europa. Men dient enkel een account aan te maken om de dienst te activeren.

Betaling en opvolging van het verbruik

De gebruiker betaalt zijn verbruik via zijn eigen smartphoneapplicatie van het netwerk van publieke oplaadpunten of via de applicatie van de uitbater.

De betaling en herfacturering van de elektriciteit worden niet door de Iris Ziekenhuizen Zuid beheerd. Die taak is toevertrouwd aan de uitbater die in dat verband een telefoonlijn ter beschikking stelt om vragen van gebruikers te beantwoorden (24u/24, 7d/7): 0800 270 77.

Tarificatie

De gebruiker betaalt een tarief voor de verbruikte elektriciteit en een bijkomende administratieve kost vanaf de eerste minuut opladen. Deze tarieven kunnen in de tijd en afhankelijk van de prijzen op de energiemarkt veranderen. Gebruikers kunnen de QR-code op de laadpaal scannen om de meest recente tarieven te kennen.

Correct gebruik van de laadpalen

Om de toegankelijkheid van de oplaadpunten te verzekeren voor gebruikers die hun voertuig willen opladen, is het belangrijk dat de volgende regels worden gerespecteerd:

  • Het is uitdrukkelijk verboden een voertuig met verbrandingsmotor te parkeren op de voor elektrische voertuigen voorbehouden plaatsen, op straffe van verwijdering van het voertuig door een takeldienst;
  • Het is uitdrukkelijk verboden een elektrisch voertuig te parkeren en achter te laten op de voorbehouden plaatsen voor elektrische voertuigen zonder het voertuig op te laden. De eigenaar van het voertuig moet de parkeerplaats verlaten zodra zijn voertuig opgeladen is.

De oplaadpunten zullen worden uitgebreid in functie van de behoeften. Om klaar te zijn voor de toekomst, zullen wij tegen 2035 77 oplaadpunten tellen.

Een stap voorwaarts naar een zachtere en duurzame mobiliteit!