Het laboratorium verkrijgt de BELAC-accreditatie

Gepubliceerd op donderdag 8 februari 2024

Uitstekend nieuws voor Iris Ziekenhuizen Zuid: het laboratorium heeft de BELAC-accreditatie verkregen, het erkenningscertificaat dat getuigt van zijn competentie voor een bepaalde beoordelingsactiviteit. De accreditatie is een attest uitgegeven door een derde partij aan een instelling voor conformiteitsbeoordeling. Dit attest betekent het formele bewijs van de competentie van de instantie die specifieke opdrachten van conformiteitsbeoordeling uitvoert. Maak kennis met Thibaud Mariage, Kwaliteitscoördinator van het laboratorium.

IZZ: Wat zijn de belangrijkste normen waaraan moet worden voldaan om een BELAC-accreditatie te verkrijgen?

Thibaud Mariage: Het laboratorium is geaccrediteerd door BELAC volgens de internationale norm ISO 15189 (versie 2012). Dat betekent dat het laboratorium voldoet aan strenge eisen op het gebied van competentie en kwaliteit. Deze eisen zijn talrijk en omvatten de implementering van gestructureerde processen gericht op het naleven van de normen en het garanderen van de kwaliteit van de resultaten. Dit omvat het ter beschikking stellen van duidelijke instructies, strenge kwaliteitscontroles, een goede beheersing van alle registraties, een efficiënt beheer van afwijkingen en klachten, de planning van regelmatige interne audits, de organisatie van periodieke vormingen voor alle medewerkers, het bepalen van de taken en verantwoordelijkheden van elke medewerker, enz. Het uiteindelijke doel is om de betrouwbaarheid van analyseresultaten te garanderen en te voldoen aan de behoeften van onze voorschrijvers en onze patiënten.

IZZ: Wat waren de grootste uitdagingen waarmee het laboratorium werd geconfronteerd om de BELAC-accreditatie te behalen en hoe heeft het team samengewerkt om ze te overwinnen? 

Thibaud Mariage: Tijdens het aanvraagproces van de accreditatie observeren externe auditeurs gedurende meerdere dagen de manier waarop het laboratorium zijn activiteiten uitvoert. Eerst worden de documenten geanalyseerd waarbij de auditeurs bij de technische verantwoordelijken van de verschillende sectoren nagaan of de bestaande processen correct en voldoende gedocumenteerd zijn. Vervolgens observeren ze de uitvoering van de activiteiten in de verschillende sectoren en ondervragen ze het personeel om er zeker van te zijn dat ze de taken uitvoeren zoals ze in de procedures worden beschreven.

De betrokkenheid van het ganse team was daarom onvoorwaardelijk om deze accreditatie te verkrijgen, en de uitdagingen waren talrijk.

Het was noodzakelijk om ervoor te zorgen dat alle procedures up-to-date en bij iedereen bekend waren. Deze taak wordt permanent verzekerd door alle medewerkers van het laboratorium. Iedereen moet de documentatiesoftware ENNOV kunnen gebruiken om alle informatie die nodig is voor de uitvoering van de taken, terug te vinden.

IZZ: In welke mate verbetert de BELAC-accreditatie de kwaliteit van de diensten van het laboratorium en welke concrete voordelen kunnen patiënten en ziekenhuispersoneel hieruit halen? 

Thibaud Mariage: Door te voldoen aan al deze wettelijke eisen en normen garandeert het laboratorium de betrouwbaarheid van de resultaten die het produceert. De strenge normen die zijn ingevoerd voor de pre-analytische, analytische en post-analytische processen versterken het vertrouwen van voorschrijvers en patiënten in de diensten van het laboratorium. De snelle toegang tot betrouwbare resultaten is gunstig voor de voorschrijvers omdat het de mogelijkheid biedt nauwkeurigere diagnoses te stellen en de patiëntenzorg te verbeteren.

Voor het ziekenhuispersoneel betekent het een efficiënter beheer van interne processen en een vermindering van het aantal fouten, wat uiteindelijk de kwaliteit van de gezondheidszorg en de veiligheid van de patiënten ten goede komt.