Mijn opname voorbereiden

Wordt u binnenkort opgenomen in de Iris Ziekenhuizen Zuid? Hier leest u hoe u zich kunt voorbereiden op uw opname. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw verblijf bij ons zo geruststellend en comfortabel mogelijk is. Tijdens uw verblijf staan ​​ons verplegend en administratief personeel ter beschikking als u vragen hebt.

1. Vóor uw verblijf 

2. Uw opname / aankomst 

3. Uw ontslag

4. Principes en waarden van de Iris Ziekenhuizen Zuid

1. Vóór uw verblijf

Vóór uw ziekenhuisopname moet u naar de opnamedienst gaan om uw verblijf voor te bereiden. De dienst is open op weekdagen van 7.30 tot 17.45 uur (behalve op feestdagen). 

Als uw ziekenhuisopname gepland is, wordt u in de dagen vóór uw opname gecontacteerd om het tijdstip te bepalen waarop u in het ziekenhuis wordt verwacht. Deze oproepen vinden plaats in de namiddag: blijf alstublieft in de buurt van uw telefoon.

In geval van vertraging of annulatie van uw kant, nodigen wij u uit contact op te nemen met de opnamedienst van de campus waar uw verwacht werd:

 • Campus Joseph Bracops: 02/556.14.10
  Dr. Huetstraat, 79 – 1070 Brussel
 • Campus Molière Longchamp: 02/348.51.51
  Marconistraat, 142 – 1190 Brussel
 • Campus Etterbeek-Elsene: 02/641.48.94
  Jean Paquotstraat, 63 - 1050 Brussel

Opnameprocedure

Gelieve de volgende documenten mee te brengen naar de opnamedienst:

 • uw identiteitskaart;
 • de opname-aanvraag van uw arts;
 • uw hospitalisatieverzekeringsdocumenten en/of uw hospitalisatieverzekeringskaart indien van toepassing;
 • de contactgegevens van uw arts, met wie het ziekenhuis zo nodig contact kan opnemen;
 • de gegevens van een contactpersoon;
 • uw requisitorium als u afhankelijk bent van een OCMW;
 • uw Europese gezondheidskaart indien van toepassing, of een document van tenlasteneming als u afhankelijk bent van een verzekeringsinstelling van een vreemd land of een internationale organisatie (EU, NAVO, enz.).

Vergeet ook niet de volgende persoonlijke bezittingen mee te nemen:

 • badjas, pyjama/nachthemd, ondergoed, slippers;
 • toiletartikelen: kam/borstel, zakdoeken, maandverband, voldoende washandjes en handdoeken;
 • hoorapparaat, tandprothese, bril;
 • steunkousen (indien u er heeft);
 • iets om uw gedachten te verzetten, u bezig te houden;

Breng geen niet essentiële waardevolle bezittingen mee.

Zorg ook voor het volgende:

 • Informeer uw werkgever, verzekering/ziekenfonds en ga na welke documenten u hun moet bezorgen.
 • Verwijder alle juwelen, piercings, make-up, nagellak of kunstnagels.
 • Controleer of u nuchter moet zijn voor uw behandeling (zo ja, dan is tandenpoetsen nog steeds toegestaan).

Wij vragen u ook:

 • ons te informeren of u een kunstgebit, hoorapparaat, contactlenzen of andere hulpmiddelen draagt;
 • uw gebruikelijke medicijnen mee te nemen;
 • ons te verwittigen als u een specifiek dieet volgt;
 • ons alle documenten te bezorgen die het ziekenhuis moet invullen (verzekeringsformulier, ziekenfonds, ...);
 • ons bij uw aankomst te laten weten of u een medisch attest nodig hebt.

Offerte en voorschot

Uw arts of de facturatiedienst kan u een prijsofferte bezorgen voor uw verblijf.

Afhankelijk van de duur van het verblijf, het soort verblijf, het soort kamer en uw verzekering, zal een voorschot worden gevraagd, dat vóór uw ziekenhuisopname moet zijn ontvangen.

Het ziekenhuis kan tijdens uw verblijf een bijkomend voorschot vragen (per periode van 7 dagen).

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de opnamedienst van de campus waar u verwacht wordt.

2.Opname / aankomst

Opname via de spoeddienst

U bent op de spoedafdeling toegekomen en er is besloten om u in het ziekenhuis op te nemen?

Een ongeplande ziekenhuisopname kan beangstigend zijn. We zijn er om naar u te luisteren. Ons verplegend personeel zal zijn uiterste best doen om het u zo comfortabel mogelijk te maken tijdens uw verblijf.

U hebt ongetwijfeld niet het nodige materiaal voor uw verblijf meegebracht. Maak u geen zorgen, we hebben de nodige toiletartikelen voor u. Voor extra comfort kunt u een familielid vragen om uw persoonlijke bezittingen te brengen.

U of uw familie kunnen op een geschikt moment voor de administratieve kant van uw opname zorgen.

Identificatie via armband

Voor uw veiligheid krijgt u bij uw opname een identificatie-armband.

Zorg ervoor dat u deze draagt tot u het ziekenhuis verlaat, zodat het verplegend personeel u kan identificeren en u de behandeling kan geven die u is toegewezen. Het is een veiligheidsgarantie voor u.

Uw kamer

U kunt kiezen tussen een eenpersoonskamer, een tweepersoonskamer of een gedeelde kamer. We zullen ons best doen om aan uw verzoek te voldoen, maar houd er wel rekening mee dat het aantal kamers in elke categorie beperkt is. Als de beschikbaarheden niet overeenkomen met uw verzoek, zal u zodra dit mogelijk is overgeplaatst worden naar het gewenste kamertype.

Als u voor een eenpersoonskamer kiest, zal u supplementen moeten betalen (zowel voor de kamer als voor de honoraria). Het bedrag zal u bij de opnameprocedure worden meegedeeld. De ereloonsupplementen mogen niet meer bedragen dan 300% van het RIZIV-basistarief of een gelijkwaardig tarief. Als u in een gedeelde of tweepersoonskamer verblijft, worden er geen supplementen aangerekend.

3. Uw ontslag

Ontslagformaliteiten

Ontslag is 7 dagen/7 mogelijk.

Uw arts zal u zo snel mogelijk informeren over uw ontslagdatum. U kan dan de nodige maatregelen
treffen door de persoon te verwittigen die u komt ophalen en de nodige documenten voor te bereiden

Als u het ziekenhuis zonder goedkeuring van de arts wenst te verlaten, dient u een document te ondertekenen waarin u verklaart dat u op eigen risico vertrekt.

Op de dag van uw ontslag moet uw kamer voor 12.00u vrij zijn. Er is een wachtkamer ter beschikking waar u op uw familie kan wachten indien zij u niet in de voormiddag kunnen ophalen.

Bij uw vertrek ontvangt u:

 • uw attesten van ongeschiktheid;
 • uw medische voorschriften met behandelings indicaties;
 • de data van eventuele opvolgafspraken;
 • uw ontslagbrief.

Hoe terug naar huis?

Als er bij uw ontslag niemand beschikbaar is om u naar huis te brengen, heeft u de volgende mogelijkheden:

 • U kan het zorgpersoneel vragen om u per ziekenwagen naar huis te laten brengen (in dat geval wordt de rit u gefactureerd).
 • U kan een taxi of sociale vervoersdienst bellen.

Het nummer van deze diensten is beschikbaar aan het onthaal.

Herstel en rust

De sociale dienst kan u helpen bij de voorbereiding van:

 • uw terugkeer naar huis;
 • uw opname in een rusthuis;
 • uw opname in een revalidatiecentrum;
 • het plannen van thuishulp.

Verblijfskosten

Uw factuur wordt op het einde van de maand volgend op uw ontslag per post gestuurd. Deze bevat hoofdzakelijk de medische erelonen, verblijfskosten en apotheek.

Zorgverleners mogen u geen enkel bedrag rechtstreeks aanrekenen.

Als u verduidelijking wenst over uw factuur, kunt u ofwel een e-mail sturen naar callcenter@his-izz‌.‌be,
ofwel naar de opnamedienst gaan van de sites Joseph Bracops, Molière Longchamp of Etterbeek-Elsene,
of naar het onthaal van de site Lambert.

U dient uw factuur binnen de 15 dagen na ontvangst ervan te betalen, met vermelding van de gestructureerde mededeling op het overschrijvingsformulier.

Elke laattijdige betaling kan aanleiding geven tot toeslagen of nalatigheidsintresten volgens de geldende wetgeving. Op het ziekenhuis is een wederkeigheidsregel van toepassing indien het een bedrag verschuldigd is aan de patiënt.

Voor elke klacht kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres callcenter@his-izz‌.‌be, waarbij u
de aard van de klacht uitlegt en alle bewijsstukken bijvoegt, binnen een termijn van maximaal 15 dagen
te rekenen vanaf de datum van verzending van de factuur. U krijgt dan een trackingnummer toegewezen
om de opvolging te vergemakkelijken.

Ambulancekosten

De kosten van het ambulancevervoer zijn altijd tenlaste van de begunstigde patiënt, met uitzondering van :

 • vervoer tussen de sites van de Iris Ziekenhuizen Zuid,
 • vervoer naar een andere zorginstelling op vraag van een dienstverlener van IZZ.

4. Principes en waarden van de Iris Ziekenhuizen Zuid

Het ziekenhuisteam zet zich in om u de beste zorgverlening te bieden, ongeacht geslacht, sociale statuut of geloofsovertuiging.

Uw keuze om naar ons ziekenhuis te komen impliceert een contract van wederzijds en stilzwijgend vertrouwen. We willen u er ook op wijzen dat we geen verzoeken zullen inwilligen die gebaseerd zijn op discriminerende principes of die onverenigbaar zijn met de neutrale roeping van ons ziekenhuis.