Travel clinic : vaccinatie en reisadvies

travelclinic

U vertrekt naar het buitenland?

Vaccins, malaria, reisadvies... Denk er tijdig aan!

Vragenlisjt (NL) | Questionnaire (ENG)

Advies voor u op reis vertrekt

Van Mexico tot Australië over Congo: elk land heeft zijn eigen specifieke sanitaire aanbevelingen. De artsen van de Travel Clinic of kliniek voor vaccinatie en reisadvies) kunnen u inlichten en adviseren in functie van het type van reis waarvoor u gekozen hebt.

Dit advies kan gaan over :

  • de noodapotheek die men moet meenemen
  • reizigersdiarree
  • preventie van SOA (Seksueel Overdraagbare Aandoeningen)
  • heersende epidemieën
  • hoogteziekte
  • sportactiviteiten
  • insecten- en dierenbeten, …

Bepaalde categorieën van reizigers lopen een groter risico dan anderen:baby’s, zwangere vrouwen, chronische zieken, senioren.
Voor elk van hen is persoonlijk advies beschikbaar opdat hun reis in de beste omstandigheden verloopt.

Vaccins

In functie van de bestemming en de reisomstandigheden, rugzak of aktentas, zijn bepaalde vaccins stellig aangeraden, anderen verplicht.

Voorbeelden:

  • Het vaccin tegen gele koorts is vereist om talrijke Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen binnen te mogen
  • Het vaccin tegen meningitis is verplicht voor pelgrims die Mekka willen bezoeken

U hebt een reis gepland? Raadpleeg de infectiologen gespecialiseerd in reisgeneeskunde van de Iris Ziekenhuizen Zuid om de stand van zaken van uw vaccinaties en deze van uw reisgezellen op te maken, en om de nodige vaccinaties te krijgen. Breng uw vaccinatieboekje en de in te vullen vragenlijst mee (Questionary in english).

 

Wanneer de raadpleging voorzien?

Denk eraan om u tijdig te laten vaccineren! Dit is belangrijk om de tolerantie en de efficiëntie van de voorgeschreven behandelingen en vaccins te garanderen.

Ziehier, als voorbeeld, de in acht te nemen termijn voor uw vertrek:

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

30 Hepatitis B
21 Malaria
10 Gele koorts, buiktyfus, meningokokken
7 Hepatitis A
1 Afreisdatum

Wij raden u dus aan om minstens drie maanden voor uw vertrek een raadpleging te voorzien zodat alle mogelijke vaccins en geneesmiddelen in overweging kunnen worden genomen.

U hebt u reeds eerder laten vaccineren? Opgelet: sommige vaccins moeten herhaald worden.

Waar?

De raadpleging reisadvies wordt op onze campus Etterbeek-Elsene georganiseerd. U kan er terecht voor een volledige dienst- en zorgverlening alsmede voor informatie met betrekking tot uw reis.

Raadpleging | Online een afspraak vragen

Travel Clinic brochure (NL) | Travel Clinic brochure (ENG)

En na uw reis

U hebt een gezondheidsprobleem gehad in het buitenland?

Maak een afspraak op de raadpleging voor infectieuze et tropische ziekten! Voor dringende
gevallen kan u zich wenden tot de wachtdienst van het ziekenhuis Etterbeek-Elsene en meld uw recente reis. Het team Infectieuze en tropische ziekten wordt onmiddellijk verwittigd.