KNO

De KNO-dienst  behandelt op geneeskundig en heelkundig vlak aandoeningen van het oor, de neus, de sinussen, de keel en het strottenhoofd, alsmede tumoren in de hals. Daarnaast worden ook evenwichtsstoornissen, oorsuizen, slikstoornissen, stemproblemen, allergieën en screening van doofheid ten laste genomen.

Diensthoofd : Dr Rose Ghanooni

Raadplegingen op de vier campussen van ons ziekenhuis:

Joseph Bracops (Anderlecht), Molière Longchamp (Vorst), Etterbeek-Elsene (Elsene) en Baron Lambert (Etterbeek).

Uurroosters en afspraken

Raadplegingen beschikbaar op woensdagavond (campus Baron Lambert) en op zaterdagvoormiddag (campus Joseph Bracops)

 

 

  

 

 
Wij bieden een volledige KNO-tenlasteneming aan voor volwassenen en kinderen. Aan sommige van onze campussen zijn specifieke excellentiepolen verbonden. U kan er terecht bij gespecialiseerde artsen in het domein die over geavanceerd materiaal beschikken. De dienst KNO van Iris Ziekenhuizen Zuid wordt geleid door Dr. Rose Ghanooni. De 25 artsen van de dienst verzekeren 23.000 raadplegingen op onze vier campussen.

Een multidisciplinaire tenlasteneming van de pathologieën

Voor sommige pathologieën is een multidisciplinaire aanpak aangewezen. Om uw zorgtraject te vergemakkelijken, stellen wij verschillende klinieken ter beschikking. U kan er alle specialisten ontmoeten die nodig zijn voor de tenlasteneming van uw aandoening :

  • Kliniek voor duizeligheid, inclusief Kliniek voor valpreventie
  • Kliniek voor de stem
  • Kliniek voor het snurken
  • Kliniek voor pediatrische KNO

Een gespecialiseerde raadpleging voor kinderen

Kinderen zijn bijzonder gevoelig voor infecties van de ademhalingswegen en van het oor. De courante aandoeningen in pediatrische KNO zijn oorontsteking, keelontsteking, adenoïde vegetaties, trommelvliesperforatie of allergische rhinitis.

KNO-infecties bij kinderen zijn meestal banaal, maar als ze geregeld terugkeren kunnen ze aanleiding geven tot afwezig op school, vermoeidheid, prikkelbaarheid, eet-, concentratie- of gedragsstoornissen. Tijdens een raadpleging in de kliniek voor pediatrische KNO kan het onderscheid worden gemaakt tussen een banale infectie en een ernstigere ontsteking van het oor, de neus of de keel van uw kind.

Bovenop de klassieke onderzoeken en behandelingen, kunnen de artsen u adviseren over de houding in het geval van een allergie of aanbevelingen geven om te voorkomen dat uw kind hervalt.