Oncologie en dagbehandeling

Ziekenhuiseenheden

De dienst oncologie van de Iris Ziekenhuizen Zuid ontvangt u op raadpleging op de 3 campussen, en in dagbehandeling op de sites van Etterbeek-Elsene en Joseph Bracops.

Er wordt nauw samengewerkt met de artsen van de andere afdelingen van het ziekenhuis. Patiënten die moeten worden opgenomen, worden verpleegd op de afdeling die het best op hun behoeften is afgestemd (bijvoorbeeld interne geneeskunde of gynaecologie). 

Binnen onze afdeling zijn de belangrijkste therapieën met betrekking tot hematologische en oncologische ziekten:

  • verschillende oncologische behandelingen
  • diverse ambulante behandelingen
  • toezicht op diverse onderzoeken

Het gespecialiseerde medische en verpleegkundige team dient chemotherapieën, waaronder enkele zogenaamde ‘innovatieve’. Daarnaast treedt deze afdeling op bij bepaalde noodsituaties en complicaties na behandelingen en bereidt ze de patiënten voor op technische onderzoeken (biopsie, perfusie vóór beeldvorming, enz.).

Onze eerste bekommernis is om patiënten en hun familie kwaliteitszorg te bieden in een omgeving op mensenmaat. Wij maken er een erezaak van onze patiënten gedurende hun hele medische traject te begeleiden.

Naast het verplegend en medisch personeel wordt elke patiënt ook begeleid door gespecialiseerde psychologen, diëtisten en een maatschappelijk werker. Onze zorg is daarom gebaseerd op multidisciplinair overleg.

Onze aanpak

Onze afdeling oncologie werkt nauw samen met artsen van andere afdelingen in het ziekenhuis. Patiënten die moeten worden opgenomen, worden verzorgd op de afdeling die het meest geschikt is voor hun behoeften (bijvoorbeeld interne geneeskunde of gynaecologie).

Patiënten die chemotherapie ondergaan, worden behandeld op de dienst daghospitalisatie van de campussen Etterbeek-Elsene en Joseph Bracops. 

Elke patiënt wordt niet alleen begeleid door verplegend en medisch personeel, maar ook door gespecialiseerde psychologen, diëtisten en een maatschappelijk werker. Onze zorg is daarom gebaseerd op multidisciplinair overleg.

De afdeling oncologie van de Iris ziekenhuizen Zuid werkt samen met:

  • Het Bordet Instituut voor radiotherapiebehandelingen. De radiotherapeuten nemen regelmatig deel aan multidisciplinair oncologisch overleg.
  • Het Bordet Instituut, het Erasmusziekenhuis en het Sint-Pietersziekenhuis voor multidisciplinaire raadplegingen
  • Huisartsen en verwijzende specialisten tijdens multidisciplinaire oncologische raadplegingen die worden georganiseerd volgens de richtlijnen van de oncologische zorgprogramma's.
  • De borstkliniek van de Iris Ziekenhuizen Zuid
  • Professionals belast met de palliatieve zorg in het ziekenhuis en de extramurale palliatieve zorg.
  • Diverse actoren in nationale en internationale multicentrische klinische studies, om patiënten een aangepaste en optimale zorg te kunnen bieden volgens de laatste medische en technologische ontwikkelingen.

Het welzijn van de patiënt

De afdeling oncologie op de campus van Etterbeek-Elsene heeft in 2012 ‘Parenthèse d'expression’ opgericht. Dit zijn expressie- en creativiteitsworkshops onder leiding van Nathalie (illustratrice) en David (acteur), beiden opgeleid in kunsttherapie.

In die workshops worden regelmatig muziekgroepen uitgenodigd die komen zingen of muziek spelen voor en/of met de patiënten. Deze workshops staan open voor de patiënten en voor nieuwe ideeën om hun dagelijks leven in het ziekenhuis te verbeteren.

‘Parenthèse d’expression’ richt zich tot patiënten die in het ziekenhuis een behandeling volgen. Ze nemen individueel of in groep deel aan de activiteiten met als sleutelwoorden plezier, ontspanning, expressie, creativiteit, luisteren, delen, …

Bij deze therapeutische aanpak wordt ook rekening gehouden met het welzijn van de patiënten dankzij de zorgen die zij ontvangen in samenwerking met de Stichting tegen Kanker: wekelijkse schoonheidsbehandelingen, workshops rond make-up, sjaalateliers, enz.