Wereldnierdag

Gepubliceerd op donderdag 9 maart 2023

Wist u dat meer dan een miljoen mensen in België lijden aan nierfalen.

Deze ziekte kan ernstige gevolgen hebben voor het dagelijkse leven van de patiënten. Om hun behandeling te vergemakkelijken kunnen patiënten met nierfalen terecht in de 3 hemodialysecentra van de Iris Ziekenhuizen Zuid: Etterbeek-Elsene, Molière Longchamp en Joseph Bracops. Dankzij deze gebruiksvriendelijke structuren kunnen patiënten een aangepaste medische behandeling krijgen, dicht bij huis.

In de autodialysecentra van Etterbeek-Elsene en Molière Longchamp kunnen ambulante patiënten actief deelnemen aan hun behandeling en zo nodig medische ondersteuning genieten. Het medisch-verpleegkundig team van Etterbeek-Elsene vormt ook patiënten die zich thuis willen dialyseren.

Ter gelegenheid van Wereldnierdag nodigen we u uit om de eenheid voor autodialyse, die een jaar geleden op de campus Molière Longchamp werd ingehuldigd, te ontdekken in beeld.

URL de Remote video
<-- TAC Services -->