Arts gespecialiseerd in anesthesie

De Iris Ziekenhuizen Zuid werven aan voor het departement heelkunde een arts gespecialiseerd in anesthesie, voor de campus Joseph Bracops, onder contract van zelfstandige. 

De Iris Ziekenhuizen Zuid (IZZ) maken deel uit van de groep van Brusselse openbare ziekenhuizen en van het CHORUS-netwerk: het grootste ziekenhuisnetwerk in België. Dit netwerk bestaat uit 7 ziekenhuizen (Erasmus, Chirec, UVC Brugmann, UMC Sint-Pieter, Iris Ziekenhuizen Zuid, UKZKF en Instituut Jules Bordet), verspreid over het Brussels Gewest, die op hun beurt in 3 subgroepen gegroepeerd zijn:

 • Academische ziekenhuizen: Erasmus / UKZKF / Instituut Jules Bordet
 • Universitaire ziekenhuizen: UMC Sint-Pieter / UVC Brugmann
 • Stageziekenhuizen: Iris Ziekenhuizen Zuid / Chirec

IZZ maakt sinds begin oktober 2021 deel uit van het nieuwe CHORUS-netwerk, waarin het samen met CHIREC een bevoorrechte plaats bekleedt. Dit is een belangrijke stap in de positionering van IZZ op de kaart van de Brusselse ziekenhuizen en in de ontplooiing van nieuwe samenwerkingsprojecten. Dit is een belangrijke stap in de positionering van IZZ op de kaart van de Brusselse ziekenhuizen en in de ontplooiing van nieuwe samenwerkingsprojecten. De verankering van IZZ in dit ruime netwerk verzekert de
continuïteit van het buurtziekenhuis met meerdere campussen in de Brusselse ziekenhuisomgeving. 

De samenwerking in de subgroep met CHIREC doet geen afbreuk aan de onafhankelijkheid van IZZ noch van zijn status van openbaar ziekenhuis.

Onze strategische assen

Eind 2021 hebben de beheersorganen van IZZ een nieuw herstructureringsplan van de medische activiteit (PRAM genaamd) over de 4 campussen goedgekeurd. Dit plan geeft een duidelijk zicht op onze plaats als acuut ziekenhuis in de stad. Het bevestigt onze wil om iedereen, via verschillende toegangspoorten, eenvoudig toegang te geven tot een basis- en lokaal zorgaanbod en, tegelijkertijd, uitstekende geneeskunde aan te bieden. Het PRAM richt zich op intramurale zorgperiodes (dag of klassiek) door de nadruk te leggen op 6 meer specifieke en gecentraliseerde polen (verdeeld over de 3 acute campussen).

Tegelijkertijd wil IZZ door middel van het Change Management verandering brengen in de positionering en managementstijl van het ziekenhuis en van het bestuur (Participatief – Agile – Innovatief). 

IZZ is een buurtziekenhuis, verspreid over 4 campussen in het zuiden van Brussel, met een zorgaanbod dat zo goed als alle pathologieën behandelt:

 • Joseph Bracops (Anderlecht) 
 • Molière-Longchamp (Vorst)
 • Etterbeek-Elsene (Elsene)
 • Baron Lambert (Etterbeek)

Al deze vestigingen zijn campussen voor acute zorg met uitzondering van Baron Lambert met enkel algemene diensten en een polikliniek.

Onze zorgregio: Anderlecht, Sint-Gillis, Vorst, Ukkel, Elsene, Etterbeek, Oudergem, Bosvoorde, Dilbeek, Drogenbos. In totaal ongeveer 500.000 personen.

IZZ dat zijn:

 • 550 erkende ziekenhuisbedden
 • 2.500 medewerkers, waaronder 980 verpleegkundigen, 200 paramedici en 310 artsen
 • Ongeveer 40.000 hospitalisaties en opnames in dagheelkunde
 • 370.000 consultaties (zonder paramedische consultaties en dispensarium)

De dienst anesthesie

De dienst anesthesie bestaat uit een team van 20 anesthesisten verspreid over 3 campussen. Ze begeleiden de 27.000 ingrepen die
jaarlijks op onze verschillende campussen worden uitgevoerd (pediatrie, gynaecologie-verloskunde, handchirurgie, thoraxchirurgie,
orthopedie, bariatrische chirurgie, ...) en verzekeren preoperatieve consultaties.

Wij zoeken

 • Een arts met het diploma van anesthesist-reanimator
 • Troeven
  • een opleiding in locoregionale anesthesie onder echografie;
  • een opleiding in algologie, pain pediatrie en/of verloskunde;
  • in het bezit van een bekwaamheidsgetuigschrift radioprotectie.
 • U neemt deel aan de algemene activiteit van de dienst in het kader van een aantal activiteitsblokken voor de pool.
 • U neemt deel aan de wachtdienst in functie van uw competenties en aan de continuïteit van de zorgverlening in het weekend en op feestdagen.
 • U neemt eveneens deel aan de opleiding en supervisie van artsen in opleiding en studenten geneeskunde.
 • Zonder afbreuk te doen aan de rol van de Stagemeester, heeft u gezag over de artsen in opleiding en de studenten geneeskunde die tijdens de wachtprestaties aan u zijn verbonden.
 • U vult een uurrooster van 8 tot 10/10 e per week in (te bespreken).
 • Actieve kennis van de tweede landstaal en van het elektronisch patiëntendossier zijn reële pluspunten.

U heeft bovendien de mogelijkheid tot bevordering in de graad van adjunct vanaf het 10 e jaar na het behalen van uw diploma geneeskunde.

Wij bieden

 • Een contract als zelfstandige voor onbepaalde duur.
 • Een zeer aantrekkelijke verloning. De activiteit van de anesthesiedienst wordt betaald via de pool wat zorgt voor stabiliteit in de verloning en de betaalde verlofdagen.
 • 30 dagen betaald verlof en 10 dagen wetenschappelijk verlof per jaar (op een basis van 10/10 e en naar rato van het contractuele aantal activiteitsblokken en het aantal in IZZ gepresteerde maanden), gedekt door uw variabele en vaste pooldelen.
 • Een verzekering die de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de artsen dekt voor alle medische handelingen die in de instelling worden gesteld.
 • Voorkeurtarieven in alle ziekenhuizen van het IRIS-netwerk.
 • Een gevarieerde en boeiende functie in een stimulerende en dynamische werkomgeving.
 • De mogelijkheid om een specifieke activiteit te creëren en te ontwikkelen volgens uw bijzondere interesses.
 • Een gemoedelijke werksfeer in een hecht team.

Termijn voor het indienen van kandidaturen: niet bepaald

Indienstredding : zo spoedig mogelijk

Meer info? Dokter Fridoline Ebongo, Diensthoofd anesthesie, Jean Paquotstraat 63 te 1050 Brussel of febongo@his-izz.be