Spoeddienst

De spoeddienst staat 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 paraat voor mensen in nood en ontfermt zich over verwondingen of ziekten die dringende medische zorgen vereisen.

De noodnummers

Voor een schijnbaar kritieke toestand, contacteer uw huisarts en het nr 112

Voor informatie over een noodgeval of om de aankomst op de spoeddienst te plannen, kan u onze diensten ter plaatse contacteren:

  • Etterbeek-Elsene:
    • Spoedgevallen volwassenen: 02/641.48.06
    • Spoedgevallen kinderen: 02/641.41.12
    • Spoeddienst gynaecologie: 02/641.48.06
  • Molière Longchamp: 02/348.57.40
  • Joseph Bracops: 02/556.12.90 - 02/556.13.80

Gelieve deze telefoonnummers enkel te gebruiken in geval van een dringend medisch probleem. Voor alle vragen in verband met de COVID-19 PCR-testen klik hier

Een van uw naasten is opgenomen op de spoeddienst?

Houd u ter beschikking in de wachtzaal, het zou kunnen dat wij u moeten spreken.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voor volwassenen en kinderen

Onze spoeddiensten op de drie campussen verzekeren jaarlijks om en bij de 80.000 passages, of 216 patiënten per dag. Ons team van artsen, pediaters, verpleegkundigen en kinesitherapeuten, allen met een opleiding spoedgeneeskunde, nemen zowel heelkundige (trauma’s, breuken, wonden, verstuikingen, …) als geneeskundige problemen (hartproblemen, ademhalingsproblemen, koorts, …) ten laste. Indien nodig kunnen artsen van 17 verschillende specialiteiten opgeroepen worden om bijkomende zorgen toe te dienen.

Wij geven voorrang aan een snelle tenlasteneming van de meest kritieke gevallen. Maar wat de reden van uw bezoek (of van de persoon die u begeleidt) ook mag zijn, u wordt steeds door een arts gezien. Wij zien erop toe dat iedereen door de vereiste specialist verzorgd wordt.

Op onze campus Etterbeek-Elsene, Jean Paquotstraat 63 te Elsene, kan u eveneens terecht op de kinderwachtdienst (route 70) en op de dienst voor gynaecologische spoedgevallen in de spoeddienst voor volwassenen.


Kinderwachtdienst, campus Etterbeek-Elsene

Specifiek zorgparcours voor CVA en infarcten

Cerebrovasculaire accidenten (CVA) en hartinfarcten zijn twee pathologieën die zo snel mogelijk behandeld moeten worden.

Onze spoedartsen, neurologen en radiologen werken nauw samen om een CVA zo snel en efficiënt mogelijk te behandelen. Dankzij een specifieke organisatie worden de beeldvorming, diagnose en behandeling van het CVA vanaf de aankomst op de spoed in gang gezet.

Onze spoedartsen en cardiologen werken tevens samen met de interventiecardiologen in het kader van onderzoeken van de kransslagader. Indien uit uw onderzoeken een risico op hartinfarct zou blijken, kunnen wij dankzij deze samenwerking snel een coronarografie uitvoeren.

Orthopedische spoeddienst

Van maandag tot vrijdag, van 8u tot 18u, wordt op de campussen Molière Longchamp en Etterbeek-Elsene een orthopedische spoeddienst verzekerd. Die dienst wordt eveneens verzekerd op de campus Joseph Bracops, van woensdag tot vrijdag, van 8u tot 12u.

Patiënten die zich op de spoeddienst van een van die twee campussen aanmelden met een trauma (verstuiking, kneuzing, gesloten breuk, luxatie…) worden naar de orthopedische wachtdienst doorverwezen. Tenzij hij zich op eigen kracht kan verplaatsen, wordt de patiënt naar de radiologiedienst begeleid voor een onderzoek waarvan de resultaten rechtstreeks naar de orthopedist doorgestuurd worden. De patiënt wordt vervolgens door de orthopedist gezien die hem een aangepaste behandeling voorstelt en de eventuele noodzakelijke zorgen toedient. De patiënt maakt onmiddellijk een opvolgingsafspraak vooraleer hij het ziekenhuis verlaat.

Een mobiele ploeg

Een noodgeval kan zich overal voordoen. Om u zo snel mogelijk hulp te verlenen, waar u zich ook bevindt, beschikt onze spoeddienst over een mobiele ploeg. Deze is samengesteld uit ziekenwagens, de MUG (Mobiele Urgentie- en reanimatiegroep) en de PIT (Paramedical Intervention Team).

De ziekenwagens zijn bemand met twee ambulanciers die uw parameters nemen en u desgevallend naar het ziekenhuis brengen. Wanneer dringende zorgverlening vereist is, wordt de ambulancier begeleidt door de PIT. Dit is een verpleegkundige met een opleiding dringende medische hulpverlening en bekwaam om bepaalde zorgen toe te dienen. Voor meer ernstige situaties (hartstilstand, zwaar verkeersongeval, …) wordt de MUG uitgestuurd. Aan boord van dit voertuig bevinden zich een spoedarts en een verpleegkundige met een opleiding dringende geneeskundige hulpverlening die alle noodzakelijke zorgen onmiddellijk ter plaatse kunnen uitvoeren.

Samen zorgen onze mobiele ploegen ervoor dat elk spoedgeval door de juiste personen, zo snel mogelijk en op de meest efficiënte manier ten laste genomen wordt.

Communicatie met uw behandelende arts

Ongeacht de ernst van de situatie waarvoor u zich aanmeldt, zullen wij trachten uw behandelende arts te contacteren om over alle nuttige informatie te beschikken teneinde u zo goed mogelijk te verzorgen. Wanneer u de toestemming hebt gegeven om uw medische gegevens via het Brusselse Gezondheidsnetwerk te delen, dan zullen wij deze informatie raadplegen om onze diagnose te verfijnen.

Na uw bezoek aan de spoeddienst wordt een gedetailleerd rapport naar uw behandelende arts gestuurd met het oog op een correcte continuïteit van uw verdere behandeling.

« Verzorging, snel handelen, vakbekwaamheid en professionalisme zijn vanzelfsprekend essentiële elementen in een spoeddienst. Maar naar de patiënt luisteren, hem een plaats aanbieden waar hij zijn verhaal kan doen en mensen in nood een hart onder de riem steken, zijn evenzeer onderdeel van onze roeping.» Diensthoofd Spoedgevallen