Ombudsdienst Rechten van de patiënt

Céline Cobut

Céline COBUT
Ombudsdienst Rechten van de patiënt

ombudsdienst@his-izz.be

mediation@his-izz.be (in het Frans)

Tel: 02/739.85.83
GSM: 0490/66.63.98

Magali WYNGAERDEN
Ombudsdienst Rechten van de patiënt

ombudsdienst@his-izz.be

mediation@his-izz.be (in het Frans)

Tel: 02/739.84.06
GSM: 0490/52.44.70


De ombudsdienst «Rechten van de patiënt»
, is wettelijk verplicht in ieder ziekenhuis. Deze dienst heeft als missie:

 • Het voorkomen en het beheer van klachten met betrekking tot de rechten van de patiënt door de communicatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar te bevorderen;
 • Hetverstrekken van informatie over de organisatie, de werking en de procedureregels van de ombudsdienst;
 • Het formuleren van aanbevelingen (in het ziekenhuis en bij de Federale commissie Rechten van de patiënt) en het organiseren van preventiecampagnes voor patiënten en ziekenhuispersoneel gericht op een beter respect van de rechten van de patiënt in het ziekenhuis.

Volgens de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt en haar koninklijke besluiten, heeft de patiënt recht :

 • op de meest aangepaste en kwalitatieve zorgen;
 • op het krijgen van de meest aangepaste zorgen om de pijn te verzachten;
 • op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar en recht op wijziging van deze keuze (behoudens spoedgevallen);
 • op duidelijke informatieover zijn gezondheidstoestand in een duidelijke en klare taal;
 • om volledig geïnformeerd en vrij toe te stemmen in iedere tussenkomst of behandeling;
 • op inzage in het hem betreffend patiëntendossier en er een kopie van te ontvangen (volgens de in IZZ geldende modaliteiten);
 • op de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer;
 • om een klacht in te dienen bij de ombudsdienst van het ziekenhuis.

De ombudsdienst steunt de rechten van de patiënten, maar wijst hen ook op hun plichten: de patiënt moet iedere noodzakelijke informatie meedelen aan de verzorger zodat deze laatste hem de meest aangepaste zorgen kan verstrekken.

De ombudsdienst werkt volledig onafhankelijk ten opzichte van het ziekenhuis. Hij is gebonden aan het beroepsgeheim en stelt zich neutraal en onpartijdig op.

Na een klacht te hebben ontvangen, neemt de ombudsdienst contact op met de verschillende betrokken partijen teneinde een globale visie van de toestand te krijgen. Vervolgens tracht hij de dialoog aan te gaan door een ontmoeting voor te stellen in zijn aanwezigheid en eventueel deze van een vertrouwenspersoon. Zo worden de partijen begeleid met als doel te komen tot een voor iedereen aanvaardbareminnelijke schikking.

Wanneer er geen akkoord tot stand komt, wordt de patiënt geïnformeerd over de andere bestaande mogelijkheden om zijn klacht te behandelen. Een verzorger die geconfronteerd wordt met een potentieel conflict met een patiënt kan voorzorgshalveeveneens beroep doen op de ombudsdienst teneinde te anticiperen op een klacht of geschil.