Oncologische en palliatieve ondersteunende zorg

Ziekenhuiseenheden

Onze eenheid voor oncologische en palliatieve ondersteunende zorg zet zich resoluut in om de levenskwaliteit en het comfort van patiënten met ernstige aandoeningen, zoals kanker, te verbeteren.

In nauwe samenwerking met de patiënt(e) en zijn/haar familie bieden wij uitgebreide ondersteuning op het gebied van fysiek, psychologisch en geestelijk welzijn, aangepast aan elke fase van de ziekte.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg richt zich tot patiënten in een terminaal stadium en ondersteunt hen met een benadering die elk moment in beschouwing neemt, tot op het einde van hun traject.

Wij staan garant voor een volledige begeleiding van de patiënten en hun familie door hen te ondersteunen in het omgaan met lichamelijke symptomen en pijn. Daarnaast bieden wij ook psychologische en geestelijke ondersteuning.

Ondersteunende zorg

Onze aanpak berust op een holistische benadering om de best mogelijke levenskwaliteit voor de patiënten te garanderen, rekening houdend met hun fysieke, psychologische en sociale behoeften. De behoeften van de patiënt(e) en zijn/haar omgeving staan centraal in onze zorgaanpak.

Onze belangrijkste missies

  • Omgaan met de vermoeidheid en pijn, of die nu het gevolg zijn van de behandeling of van de ziekte zelf.
  • Aangepaste voeding om de vitaliteit te behouden.
  • Persoonlijke psychologische ondersteuning om de emotionele veerkracht te versterken. Sociale, familiale en professionele begeleiding voor een volledige ondersteuning.
  • Lichaamsbeweging aanmoedigen om het welzijn te bevorderen.
  • Praktisch advies voor een comfortabeler dagelijks leven.
  • Psychologische ondersteuning voor de familie en mantelzorgers van de patiënten.

Ons team

Ons toegewijd team is samengesteld uit een arts, een hoofdverpleegkundige, verpleegkundigen, een zorgkundige, een logopediste, een ergotherapeute, een diëtiste, een kinesitherapeute, een sociaal assistente, een psychologe en gepassioneerde vrijwilligers, allen verenigd in deze gemeenschappelijke missie.

In een harmonieuze samenwerking richten wij ons op het algemeen welzijn van patiënten en hun families.