Voorstelling van het ziekenhuis

/officity:libitem/367/121127_IRIS_106.jpgDe Iris Ziekenhuizen Zuid (IZZ) is een ziekenhuisinstelling die deel uitmaakt van netwerk van de Brusselse openbare ziekenhuizen IRIS. De 4 campussen zijn gelegen in het zuiden van Brussel (Molière Longchamp te Vorst, Etterbeek-Elsene te Elsene, Joseph Bracops te Anderlecht, en Etterbeek-Baron Lambert te Etterbeek). IZZ telt 550 bedden.
De resoluut neutrale aanpak is gericht op het respect voor de persoon als individu en houdt rekening met de familie en de entourage. Alle medische specialiteiten zijn binnen IZZ vertegenwoordigd.

 

  • 2000 personeelsleden, waaronder 980 verpleegkundigen en paramedici en 310 artsen

  • 40.400 hospitalisatie en dagheelkundige ingrepen
  • 86.033 passages op de spoeddiensten waarvan13.626 passages op de kinderwachtdienst
  • 2.018 bevallingen
  • 367.638 raadplegingen(zonder paramedische raadplegingen en dispensarium)

Gespecialiseerde sectoren

Departement moeder-kind

Talrijke genees- en heelkundige
disciplines

1 spoeddienst op
3 campussen
(alsmede een PIT)

Verloszalen

1 geriatriedienst op 3 campussen
met geriatrisch zorgplan

1 dienst IZ op 3 campussen
met ‘stroke’ bedden

1 materniteit

Revalidatiediensten
(locomotorisch, neuro, cardio, pulmonair)

1 operatiekwartier op
3 campussen en 1 one day heelkunde op 4 campussen

Neonatologie Diensten palliatieve zorgen

1 dialysedienst op
2 campussen

Pediatriedienst

1 dienst dagoncologie op 2 campussen

1 psychiatriedienst

Pediatrische wachtdienst


Onze geschiedenis

De ordonnantie die de groepering van ziekenhuizen wegens economische redenen oplegt, leidt in 1999 tot de fusie van de 4 verpleegcentra Baron Lambert, Elsene, Joseph Bracops en Molière Longchamp

Op 1 juli 1999 ontstaat zo de publiekrechtelijke ziekenhuisvereniging van Anderlecht, Sint-Gillis, Etterbeek en Elsene – Iris Ziekenhuizen Zuid, afgekort « IZZ ».

De aandeelhouders zijn vertegenwoordigers van deze 4 gemeenten, de OCMW’s en de vzw geneesheren van IZZ.

De maatschappelijke zetel van deze nieuwe structuur is gevestigd op de campus Baron Lambert.

IZZ maakt deel uit van de Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infrastructurele Samenwerking (IRIS), het netwerk van de Brusselse openbare ziekenhuizen.

Onze waarden

De eerste en meest fundamentele van onze waarden is de zorgkwaliteit. Wij stellen alles in het werk om onze patiënten optimale zorgen aan te bieden, dankzij diepgaande en continue vorming van ons personeel, performante uitrustingen, multidisciplinaire aanpak en absolute prioriteit voor de veiligheid van de patiënt.