Logopedie

Al de logopedisten van de Iris Ziekenhuizen Zuid zijn geconventioneerd en passen de derdebetalersregeling toe.

U wil een afspraak maken of een vraag stellen?

Onze logopedisten ontvangen u op onze vier campussen: Joseph Bracops (Anderlecht), Molière Longchamp (Vorst), Etterbeek-Elsene (Elsene) en Baron Lambert (Etterbeek).

Tel. : 02/432 81 75


 

 

 

 

 

 

 

 

Wij verzorgen bilans en revalidaties in het Frans en in het Nederlands in functie van de patiënt en, desgevallend, zijn schooltraject. Onze 45 logopedisten, verspreid over onze 4 campussen, helpen u bij uw probleem. Onze specialisten zijn opgeleid om zowel kinderen, adolescenten, volwassenen als bejaarden ten laste te nemen.

De logopedisten behandelen op elke campus stoornissen in de ontwikkeling van de spraak bij het kind (taal- en spraakachterstand, of Dysfasie) of specifieke stoornissen in de geschreven taal (Dyslexie/Dysorthografie) en de reken-wiskundekennis (Dyscalculie), alsmede stoornissen van de orofaciale functies in het kader van een orthodontische behandeling (myofunctionele therapie).

Tijdens de zomer organiseren wij stages voor de kinderen van de gemeente (overgang van het kleuter- naar het lager onderwijs en hulp bij de eerste stappen in de wereld van het schrijven of ondersteuning bij hun logisch-mathematisch denken).

We kunnen er ook aandachtsstoornissen behandelen en sommigen maken gebruik van de technieken van het Mental management.  

In Molière Longchamp (St-Gillis/Vorst) of Joseph Bracops (Anderlecht) ontfermen wij ons tevens over volwassenen met chronische spraakstoornissen (ziekte van Parkinson …) of Dysfagie (problemen om vast voedsel en/of vloeistoffen door te slikken, wat leidt tot eetstoornissen).

In Joseph Bracops biedt een Stemkliniek een gemengde raadpleging aan (KNO + logopedie) teneinde een specifiek vocaal bilan op te maken (stemstoornis van functionele oorsprong (stem forceren) of van organische oorsprong (verlamming van de stembanden …).

In samenwerking met de neurologen worden er ook bilans en/of revalidaties voorgesteld om de communicatiefunctie te vrijwaren bij pathologieën gebonden aan de cerebrale veroudering.

Onze logopedisten zijn tevens actief bij de volgende aandoeningen:

  • Afasie (stoornis van de gesproken en/of geschreven taal ten gevolge van een hersenletsel).
  • Stoornissen in de functies van de KNO-sfeer (gespleten gehemelte, heelkundige ingrepen…),
  • Verworven stoornissen in de articulatie (Dysarthrie), de uitspraak en het ritme (stotteren).
  • Dysgrafie (beperking in het vermogen om te schrijven).
  • Doofheid (gehoorstoornis) of slechte ventilatie van het oor (Eustachiusbuis).
  • Autismespectrumstoornis.

De logopedisten werken samen met de verschillende artsen-specialisten, voorschrijvers van logopedische behandelingen (KNO, neuro…) en met de neuropsychologen voor het bepalen van de IQ dat soms vereist is om een tussenkomst van het ziekenfonds te bekomen.

/officity:libitem/5047/DEGAND.jpg

Martine Degand
Verantwoordelijke logopediste van de functionele logopediediensten
m.degand@his-izz.be
0499/868.817