Transparence


Conform het gezamenlijk decreet en ordonnantie d.d. 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen, heeft deze rubriek als doel de toegang tot bepaalde administratieve informatie aangaande onze instelling te vereenvoudigen.