Oncologie

De oncologen van de dienst verzekeren 3.000 raadplegingen per jaar. Hieronder vindt u de dagen van de raadplegingen van het departement op onze verschillende campussen.


Onze voornaamste zorg is het aanbieden van een globale en kwalitatieve tenlasteneming aan de patiënten en hun entourage in een menselijke omgeving. De kwaliteit van onze zorgen ligt in de gepersonaliseerde aanpak van de patiënt en de begeleiding doorheen zijn volledige medische geschiedenis.


Daarom zal de patiënt, na zijn gesprek met de oncoloog, de verpleegkundige coördinatrice ontmoeten die gedurende het volledige zorgtraject als referentiepersoon dienst zal doen.

Het team is tevens multidisciplinair:

 • Behalve medisch en verpleegkundig personeel telt het team ook gespecialiseerde psychologen, diëtisten en een sociaal assistent.
 • Patiënten bij wie een hospitalisatie noodzakelijk is, worden opgevangen in de dienst die het meest aan hun behoeften beantwoordt (inwendige geneeskunde, heelkunde of gynaecologie). Het oncologieteam werkt nauw samen met de betrokken specialisten.
 • Patiënten die een chemo- of andere behandeling volgen kunnen terecht in de dagkliniek op de campussen Etterbeek-Elsene en Joseph Bracops. Het gespecialiseerd medisch en verpleegkundig team verzorgt jaarlijks 4.000 chemotherapieën. Het team vangt eveneens bepaalde spoedgevallen en complicaties op ten gevolge van deze behandelingen en bereidt de patiënten voor op de technische onderzoeken (biopsie, infuus voor beeldvorming, …).
 • Patiënten bij wie een hospitalisatie noodzakelijk is, worden opgevangen in de dienst die het meest aan hun behoeften beantwoordt (inwendige geneeskunde, heelkunde of gynaecologie). Het oncologieteam werkt nauw samen met de betrokken specialisten.
 • Patiënten die een chemo- of andere behandeling volgen kunnen terecht in de dagkliniek op de campussen Etterbeek-Elsene en Joseph Bracops. Het gespecialiseerd medisch en verpleegkundig team verzorgt jaarlijks 4.000 chemotherapieën. Het team vangt eveneens bepaalde spoedgevallen en complicaties op ten gevolge van deze behandelingen en bereidt de patiënten voor op de technische onderzoeken (biopsie, infuus voor beeldvorming, …).


Het oncologieteam werkt samen:

 • met de verwijzende huisartsen en specialisten tijdens het multidisciplinair oncologisch overleg overeenkomstig de richtlijnen van de oncologische zorgprogramma’s ;
 • met de borstkliniek van IZZ;
 • met de personen belast met de palliatieve functie van het ziekenhuis en met externe diensten voor palliatieve zorgen;
 • met het instituut Bordet voor radiotherapiebehandeling. De artsen radiotherapeuten nemen ook regelmatig deel aan het multidisciplinair oncologisch overleg;
 • in het kader van de nationale en internationale multicentrische klinische studies, teneinde de patiënten een aangepaste en optimale behandeling te bieden in lijn met de laatste medische ontwikkelingen en technologieën.

Welzijn van onze patiënten:

 • Parenthèse d’expression

In 2012 heeft de dienst oncologie op de campus Etterbeek-Elsene expressie- en creativiteitsworkshops tot stand gebracht die worden geleid door Nathalie (illustratrice) en David (acteur), beiden met een opleiding kunstzinnige therapie.

In die workshops worden regelmatig muziekgroepen uitgenodigd die komen zingen of muziek spelen voor en/of met de patiënten.

Die workshop staan open voor de patiënten en voor nieuwe ideeën om hun dagelijks leven in het ziekenhuis te verbeteren.

“Parenthèse d’expression” richt zich tot patiënten die in het ziekenhuis een behandeling volgen. Ze nemen individueel of in groep deel aan de activiteiten met als sleutelwoorden plezier, ontspanning, expressie, creativiteit, luisteren, delen, …

 • Esthetische verzorging

Ook het welzijn van de patiënten wordt in aanmerking genomen in de therapeutische aanpak dankzij de verzorging die hen worden aangeboden in samenwerking met de Stichting tegen Kanker: wekelijks schoonheidsverzorging, make-upadvies, werken met sjaals….