Neonatologie

Wanneer uw baby te vroeg geboren wordt, van dichtbij opgevolgd moet worden, nood heeft aan specifieke zorgen of een bijzondere behandeling, staat onze dienst neonatologie klaar om hem op te vangen. De dienst bevindt zich vlak naast de verloszalen. Een pediater is 24u op 24 aanwezig.

Uw baby wordt op neonatologie opgenomen?

Ons team staat dag en nacht beschikbaar om u op de hoogte te houden.

  • Contacteer ons op het nummer 02/641.46.47Voor premature baby’s of baby’s die bij de geboorte specifieke zorgen nodig hebben

Een geboorte is een heuglijk moment, maar kan soms omslaan in spanning en twijfel. Uw kindje is misschien vroeger dan voorzien ter wereld gekomen, of moet van dichtbij opgevolgd worden. De baby wordt dan naar de neonatologie overgebracht waar het team hem met alle nodige zorgen omringd en u begeleidt in uw eerste stappen als ouder.

De duur van het verblijf op die dienst kan variëren van enkele uren tot meerdere dagen of weken.

Het team dat zich over uw kindje ontfermt, is samengesteld uit pediaters, verpleegkundigen, vroedvrouwen en kinesitherapeuten. Indien u het wenst, kan u ook een psycholoog ontmoeten. Hij of zij nemen de tijd om naar u te luisteren en u te steunen. U kan ook terecht bij de medisch-sociaal werkers van het ziekenhuis of van ONE voor advies of hulp bij administratieve of sociale stappen.

Wij werken nauw samen met het neonatologieteam van het UMC Sint-Pieter. Wanneer uw baby voor de 33e week zwangerschap in onze materniteit geboren wordt of minder dan 1,5 kg weegt, wordt hij naar dat ziekenhuis overgebracht. Zodra zijn gezondheidstoestand het toelaat, keert hij terug naar onze dienst.

Luisteren naar elke baby

Iedere nieuwe baby is uniek: zijn persoonlijkheid wordt vanaf zijn geboorte duidelijk. Daarom gaan wij voor een individuele aanpak van uw baby, gebaseerd op het NIDCAP (Neonatal Individual Developmental Care and Assessment Program).

In de mate van het mogelijke wordt uw baby gedurende zijn volledige verblijf door dezelfde verpleegkundigen opgevolgd. Zij leren hem kennen, observeren hem nauwgezet en ontdekken zijn specifieke behoeften aan de hand van signalen van stress of welzijn die hij laat blijken.

Wij zien er ook op toe dat het ritme van iedere baby gerespecteerd wordt. Zijn slaap wordt nooit onderbroken om zorgen toe te dienen.

Tot slot werd bij de inrichting van de ruimte gedacht aan een optimale rust voor de baby. Zo worden visuele aspecten en geluids- en lichtprikkels gedempt om een zo sereen mogelijke omgeving voor de baby te creëren.

Ouders, partners in de zorgen

Gescheiden zijn van zijn baby is nooit gemakkelijk, en nog minder als hij bijzondere zorgen nodig heeft. De papa’s en mama’s zijn natuurlijk steeds welkom op de dienst neonatologie, ongeacht het tijdstip overdag of ’s nachts, en zonder beperking van tijd.

Wij doen al het mogelijke opdat u bij uw baby kan blijven slapen. In functie van de situatie en beschikbaarheid kan u in een aangrenzende kamer overnachten of een logeerbed laten installeren in de kamer van uw kindje (zie voorwaarden).

U wordt ook uitgenodigd om deel te nemen aan de verzorging van uw baby. Dat is de gelegenheid om hem kalme en geruststellende momenten te geven waarbij hij uw geur, uw aanrakingen, het geluid van uw stem, uw hartslag kan ontdekken en op die manier zijn eerste aanknopingspunten in zijn nieuwe wereld leert kennen. Het team zal u tevens advies geven in verband met het dragen en voeden van de baby.

Voor het vertrek uit de dienst verblijft u 48u bij uw baby, omkaderd door het team van de neonatologie. U kan uw eerste momenten als nieuw gezin in een intiemere sfeer doorbrengen en de dagelijkse handelingen aanleren vooraleer u samen naar huis keert.

Bezoek

Uw familie en vrienden zijn eveneens welkom tijdens de bezoekuren. Behalve de eigen broers en zussen, worden andere kinderen niet toegelaten om de serene omgeving van de baby te vrijwaren. Tevens is slechts een bezoeker per keer toegestaan.

Een speciale ruimte, met salon en keukentje, staat ter beschikking om samen in alle rust wat tijd door te brengen.