Materniteit

Waar materniteit en gemoedsrust hand in hand gaan. Vanaf uw kinderwens tot de opvolging van uw zwangerschap; vanaf de bevalling tot uw terugkeer naar huis. Vanaf de geboorte tot de puberteit, wij begeleiden u en uw kindje.

Info in ENGLISH

Pre- en postnatale consultaties op de vier campussen van ons ziekenhuis:

Anderlecht, Vorst, Elsene en Etterbeek. De materniteit zelf bevindt zich op de campus Etterbeek-Elsene.

Voor een afspraak belt u het nummer 02/432.81.20

Wilt u rechtstreeks met iemand van ons team mailen?

Tamara Dedecker, Vroedvrouw en Coördinator Perinatale Zorg, en Pascale Neirynck, Vroedvrouw  en Afdelingshoofd van de pool Moeder/Kind, staan tot uw beschikking.

tdedecker@his-izz.be - pneirynck@his-izz.be

Een multidisciplinair team met  aandacht voor uw noden.

Ons team geeft u advies en begeleiding op maat tijdens het moederschapstraject.  Wij ondersteunen u bij uw keuze en houden rekening met uw voorkeur op het vlak van voorbereiding op de bevalling, pijnbestrijding of de mate van medische tussenkomst. We stellen alles in het werk om uw bevalling te laten verlopen zoals u dat wenst.

U kunt steeds vertrouwen op de expertise en de nauwe samenwerking van ons multidisciplinair team, uiteraard in overeenstemming met uw behoeften en die van uw baby. Ons team bestaat uit gynaecologen, vroedvrouwen, kinderartsen, maar ook neonatologen, genetici, kinesitherapeuten, osteopaten, specialisten op het vlak van echografie, foetale en pediatrische beeldvorming, maatschappelijk werkers en veel andere zorgprofessionals.

We zetten in op natuurlijke zwangerschap en bevallingen zonder overbodige medische tussenkomst. Onze natuurlijke pool biedt ook toekomstige mama’s, van wie de zwangerschap geen bijzonder risico inhoudt indien zij dat wensen, de mogelijkheid om door onze vroedvrouwen in een geruststellende medische omgeving opgevolgd te worden.

Onze vroedvrouwen werken ook in het dispensarium dat open is voor iedereen Hier kunt u een monitoring laten uitvoeren, een vaccin laten zetten, u laten opvolgen, gezondheidadvies krijgen, … Ze werken op de raadpleging “Goed Bevallen” en bespreken ze er o.a. de voorbereiding op de bevalling, de kennismaking met het kindje, de zorg, de terugkeer naar huis. Ook wordt het traject naar de verloskamer afgelegd. Tot slot organiseren onze vroedvrouwen elke dinsdag groepsinfoavonden voor de toekomstige ouders.

Bevallen in een omgeving die afgestemd is op uw wensen en op alle mogelijke scenario’s!

VerloskamerDe arbeid verlichten in een warm bad, bevallen in verticale of liggende positie ... Elke geboorte is anders! Onze verloskamers zijn uitgerust om daaraan te voldoen, volledig in lijn met uw voorbereiding en uw verwachtingen rond de bevalling en geboorte.

Voor als het nodig is, beschikken we ook over een specifiek ingerichte ruimte voor het uitvoeren van keizersnedes, die net naast de verloskamers ligt.En als uw baby te vroeg wordt geboren, extra observatie of specifieke zorgen nodig heeft, staat onze Dienst neonatologie klaar om uw kindje met de beste zorgen op te vangen. Deze dienst ligt eveneens naast de verloskamers.

Op onze campus Etterbeek-Elsene ten slotte zijn gynaecologen, kinderartsen en anesthesisten dag en nacht beschikbaar.

Eenpersoonskamers om de gezinscocon te weven

Kamer - SuiteRespect voor de intimiteit en de vader of plusouder bij het gebeuren betrekken, dat is voor ons essentieel! Wij bieden enkel eenpersoonskamers aan en krijgt de papa, plusouder of de persoon die de moeder begeleidt de mogelijkheid om in de materniteit te verblijven. In de eenpersoonskamer kunnen de mama, de ouders en het kindje een eigen ritme aannemen en in alle intimiteit de gezinscocon weven.

We stellen drie categorieën van kamers voor,met en zonder ereloon- en kamersupplement. Voor meer info over onze kamers, contacteer onze opnamedienst 02/641.48.94

Onze materniteit draagt sinds 2006 het label « Baby- en moedervriendelijk ziekenhuis »« U zo goed mogelijk omringen om uw baby in optimale omstandigheden ter wereld te brengen. Dat drijft ons, elke dag opnieuw. »

Tamara Dedecker,
Vroedvrouw en Coördinator Perinatale Zorg


Pre- en postnatale consultaties op de vier campussen van ons ziekenhuis:

Anderlecht, Vorst, Elsene en Etterbeek. De materniteit zelf bevindt zich op de campus Etterbeek-Elsene.

Voor een afspraak belt u het nummer 02/432.81.20

Wilt u rechtstreeks met iemand van ons team mailen?

Tamara Dedecker, Vroedvrouw en Coördinator Perinatale Zorg, en Pascale Neirynck, Vroedvrouw  en Afdelingshoofd van de pool Moeder/Kind, staan tot uw beschikking.

tdedecker@his-izz.be - pneirynck@his-izz.be