Locomotorische Revalidatie

De eenheid voor locomotorische revalidatie is gevestigd op de site Molière Longchamp en biedt opvang aan 24 patiënten in kamers met 1 of met 2 bedden (postoperatieve of posttraumatische revalidatie van het locomotorisch systeem – wervelkolom, heupen, knieën, …).

De opname gebeurt ofwel na een verblijf in een acute eenheid, ofwel, evenwel minder vaak, vanuit de woonplaats. De aanvraag voor opname of transfer in onze eenheid is hier beschikbaar.

Door dagelijks te werken met de patiënten en hun familie in een multidisciplinair team, wordt getracht om de functionele, fysieke, psychische, sociale en economische gevolgen van locomotorische deficiënties of afwijkingen te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken.

Het multidisciplinair team is samengesteld uit specialisten in fysieke geneeskunde en revalidatie, een huisarts, een orthopedist, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten en maatschappelijk assistenten.

Wij overleggen en werken actief samen met het verzorgingsteam dat de patiënt en zijn familie voor de opname ten harte nam (behandelende arts, kinesitherapeut, verpleegkundige aan huis of van het rustoord, …) met het oog op de terugkeer naar huis of naar een aangepaste structuur van continue zorgen.

Indien nodig kan voor bepaalde patiënten een behandeling door hetzelfde multidisciplinair team ambulant worden voortgezet of opgestart.