Gewichts- en gezondheidscentrum - bariatrisch traject

De Iris Ziekenhuizen Zuid beschikken over een multidisciplinair centrum dat zich ontfermt over mensen die op zoek zijn naar een gepersonaliseerde oplossing voor hun gewichtsprobleem, via twee soorten multidisciplinaire trajecten: een medisch traject en een bariatrisch traject.

Deze pagina bevat alle informatie over het bariatrisch traject.

Raadpleging diëtetiek op de vier campussen van ons ziekenhuis

Etterbeek-Baron Lambert, Joseph Bracops, Molière Longchamp, Etterbeek-Elsene

Afspraak: 02/432.81.46

Raadpleging digestieve heelkunde op de vier campussen van ons ziekenhuis

Etterbeek-Baron Lambert, Joseph Bracops, Molière Longchamp, Etterbeek-Elsene
Afspraak: 02/432.81.46

Rechtstreeks contact met een lid van ons team?

Samira Oumahssane, Coördinatrice van het Gewichts-en Gezondheidscentrum, staat ter beschikking. De consultaties met de Coördinatrice vinden plaats op de campussen Etterbeek-Elsene en Molière Longchamp.

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 


Een multidisciplinair team tot uw dienst

Het multidisciplinaire team is samengesteld uit de volgende experten die u begeleiden bij uw gewichtsverlies:

 • Coördinatrice multidisciplinair centrum (Mevr. Oumahssane)
 • Digestieve chirurgen (Dr. Mehdi, Dr. Surdeanu, Dr. Cimpean, Dr. Michiels, Dr. El Husseini, Dr. Tabech, Dr. Firket)
 • Artsen Internisten (Dr. Galant, Dr. Coman, Dr. Renneboog)
 • Psychiater (Dr. Desmedt)
 • Psychologe (Mevr. Hassoun)
 • Diëtisten (Mevr. Plahiers, Mevr. Pinchart, Mevr. Huart)
 • Kinesitherapeuten (Mevr. Van Beeck, Mevr. Braibant, Dhr. Desmet)
 • Gastro-enterologen (Dr. De Bruyne, Dr. Belaid, Dr. Hassan, Dr. Assene en collega's)
 • Pneumologen (Dr Bauler en collega's)
 • Endocrinologen

Bariatrische chirurgie

Onder de oplossingen die worden voorgesteld aan patiënten die willen afvallen, kan bariatrische chirurgie (het is te zeggen obesitaschirurgie) aangewezen zijn als u een body mass index van meer dan 40, of meer dan 35, hebt en aan bepaalde voorwaarden voldoet, en als een aanpassing van de levensstijl en veranderingen in de richting van gezondere voeding niet volstaan om weer een
« gezond gewicht » te bereiken. Het multidisciplinaire team beoordeelt voor elk geval of een chirurgische ingreep al dan niet aangewezen is.

Een succesvolle obesitasoperatie vereist aanpassingen in het dagelijks leven. Deze gaan verder dan de voeding en hebben een invloed op de gezins- en werkomgeving. Daarom is het belangrijk dat u tijdens dit hele proces door ons multidisciplinaire team wordt begeleid.

Multidisciplinaire begeleiding

De Coördinatrice van het Gewichts- en Gezondheidscentrum ontfermt zich over u en organiseert de verschillende stappen van uw multidisciplinaire traject:

 • De arts internist maakt uw gezondheidsbalans op.
 • De diëtiste bespreekt uw voedingsgewoontes en stelt u een dieetondersteuning voor (individueel of in groep)
 • De psychologe begeleidt u in dit traject.
 • De kinesitherapeuten helpen u om een sportactiviteit in uw dagelijks leven te integreren.
 • Tijdens groepsworkshops Voeding en Dagelijks leven, onder leiding van een psychologe en een diëtiste, hebt u de mogelijkheid om uw ervaringen te delen met andere personen en om de psychologische aspecten van uw dieettraject toe te lichten.

Wanneer u bariatrische chirurgie overweegt:

 • De digestieve chirurg geeft uitleg over uw traject en de verschillende operatietechnieken.
 • De psychiater evalueert of psychische problemen een obstakel zouden kunnen vormen voor een heelkundige ingreep.
 • Op individuele basis en in functie van uw toestand, kunnen bijkomende onderzoeken worden gevraagd (slaaponderzoek, echografie van lever en blaas, echografie van het hart, ...).
 • Tijdens een multidisciplinaire vergadering wordt uw situatie besproken door personen van elke discipline om te beslissen over de mogelijkheid van een bariatrische ingreep en over de meest geschikte tenlasteneming.