Functionele Neurologische Revalidatie

De eenheid voor functionele neurologische revalidatie is gevestigd op de site Molière Longchamp en kan 24 volwassen patiënten opvangen in kamers met 1 of met 2 bedden. De opname gebeurt ofwel na een verblijf in een acute eenheid, of, evenwel minder vaak, vanuit de woonplaats. De aanvraag voor opname of transfer in onze eenheid is hier beschikbaar.

Door dagelijks te werken met de patiënten en hun familie in een multidisciplinair team, wordt getracht om de functionele, psychische, sociale en economische gevolgen van neurologische deficiënties of afwijkingen te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken.

De eenheid maakt deel uit van een « keten » die zowel de opvang van neurovasculaire patiënten in hyperacute en acute fase via de thrombolyse en de acute cerebrovasculaire eenheid bevat, als de chronische behandeling via de functionele neurologische revalidatie in hospitalisatie of ambulant.

Wij vangen patiënten op die het slachtoffer zijn van een cerebrovasculair accident of patiënten met een traumatisme, een infectie, een ontsteking van het perifere zenuwstelsel of een progressieve neurologische ziekte (multiple sclerose, degeneratieve ziekte, tumor, …) die u ons zal toevertrouwen.  Patiënten die zich in persisterende coma of in minimum responsieve status (MRS) bevinden worden doorverwezen naar een in dat type van behandeling gespecialiseerde eenheid.

Het multidisciplinair team is samengesteld uit maatschappelijk assistenten, ergotherapeuten, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, een logopediste, een neurolinguiste, een huisarts, neurologen, een revalidatieneuroloog, specialisten in fysieke geneeskunde en een neuropsycholoog.  Wij overleggen en werken actief samen met het verzorgingsteam dat de patiënt en zijn familie voor de opname ten harte nam (behandelende arts, kinesitherapeut, verpleegkundige aan huis of van het rustoord, …) met het oog op de terugkeer naar huis of naar een aangepaste structuur van continue zorgen.

Indien nodig kan voor bepaalde patiënten een behandeling door hetzelfde multidisciplinair team ambulant worden voortgezet of opgestart.

Teneinde de relevantie van de opname van uw patiënt in onze eenheid te evalueren en de organisatie van de opvang optimaal te organiseren, vragen wij aan de geneesheer die de patiënt doorverwijst of aan het verzorgingsteam onderstaand formulier in te vullen.