Cardiologie

/officity:libitem/2859/Cardio.jpg

 

Dr Adriana Pavelescu staat aan het hoofd van de cardiologiedienst. Het volledig cardiologienetwerk verzekert jaarlijks 18.000 raadplegingen, 25.000 elektrocardiogrammen, 10.000 echocardiografieën waarvan 300 transoesofagaal, 5.000 inspanningsproeven, 1.500 echo-Doppler van de halsvaten, 1.000 controles van hartstimulatoren en defibrillatoren.

De dienst is samengesteld uit een team van cardiologen verspreid over de campussen van de Iris Ziekenhuizen Zuid. De raadplegingen worden op de 4 campussen gehouden, terwijl de hospitalisatie in verpleegeenheden en intensieve zorgen geconcentreerd is op de 3 acute campussen.

Heeft één van onze cardiologen u een bijzonder onderzoek voorgeschreven?
De volgende praktische informatie zal u helpen om u er beter op voor te bereiden:

De cardiologische aanpak op iedere campus is globaal en van hoge kwaliteit. Het publieke karakter vormt geenszins een beperking voor de bekwaamheid en de continue vorming van de betrokkenen medewerkers alsook voor het gebruik van geavanceerd materiaal op iedere campus van het openbaar ziekenhuis dat dicht bij zijn patiënten staat.

Onze dienst heeft als doel een buurtdienst van menselijke omvang te zijn.

Onze cardiologische aanpak concentreert zich op het streven naar kwaliteit en de globale behandeling van de patiënt. De bekwaamheden en de continue vorming van onze specialisten in combinatie met de meest moderne technologieën, laten ons toe om het beste ten dienste te stellen van allen: op die manier vervullen wij de missie van toegankelijke openbare dienst in het kader van een buurtziekenhuis op mensenmaat.

Als stageziekenhuis verwelkomen wij studenten geneeskunde en assistent-specialisten in opleiding.

Onze activiteit

Flexibiliteit, toegankelijkheid,
beschikbaarheid, respect voor de partners
en de patiënten.


De onderzoeken die op onze campussen uitgevoerd worden zijn gericht op een niet invasieve aanpak. Onze universitaire partners van het Iris-net (UVC Brugmann, UMC Sint-Pieter) alsmede het Erasmus ziekenhuis verzekeren op onze vraag de geprogrammeerde of dringende specifieke invasieve behandelingen in het kader van een ischemische hartaandoening, vaatziekte, hartritmestoornis en aangeboren afwijking.

De spoeddienst op de campus Elsene beschikt over een onthaal- en oriëntatieverpleegkundige (IOA) die een onderscheid maakt in de borstklachten, waardoor de kwaliteit van onze diagnostische prestaties verhogen dankzij een vroegtijdige behandeling. De aanwezigheid van een PIT (Paramedical Intervention Team) versterkt de snelle schifting van verdachte borstsymptomen dankzij het doorsturen van het elektrocardiogram van op afstand via GSM. De PIT moet soms ook patiënten met uiterste spoed overbrengen naar onze partner-centra.

Op onze 3 acute campussen worden acute en onstabiele patiënten opgenomen op de dienst intensieve zorgen. De cardiologen werken er nauw samen met de geneesheren-intensivisten.

De voor de cardiologie bestemde verpleegeenheden beschikken op iedere campus over bedden uitgerust met telemetrie voor een continue hartmonitoring.
Een eenheid op de campus Bracops neemt eveneens cardiovasculaire patiënten op in het kader van een pulmonaire revalidatie in het ziekenhuis.

Onze interne partners

  • De raadpleging diëtiek op iedere campus.
  • De raadpleging tabaksontwenning in de pneumologie
  • De kinesitherapeuten voor ambulante revalidatie op de campussen Elsene en Bracops en voor hospitalisatie op de campus Bracops
  • De radiologie voor de realisatie van MRI en scanner van het hart
  • Het paramedisch personeel van de raadpleging en de verpleegeenheden
  • De vaatchirurgen

Onze externe partners

  • De huisartsen in de kern van de globale behandeling van de patiënt. Via een persoonlijke geïnformatiseerde toegang kunnen zij de medische gegevens van hun patiënten raadplegen.
  • De universitaire referentiecentra voor de dringende en niet dringende invasieve behandeling van onze patiënten: coronarografieën, dilataties, endoprothesen van de kransslagader en hartkleppen, elektrofysiologische studies, ablaties, hartchirurgie.

Links