Borstkliniek

De borstkliniek van IZZ bestaat sinds 2000 en is samengesteld uit verschillende specialisten die speciaal opgeleid zijn voor borstaandoeningen: senologen, chirurgen, medisch oncologen, radiotherapeuten, anatoom-pathologen, psychologen, kinesisten en gespecialiseerde verpleegkundigen. Wij streven ernaar om het sterftecijfer gebonden aan borstkanker zo veel mogelijk te beperken door een optimale behandeling van ieder stadium van de ziekte.

De kliniek functioneert op multidisciplinaire manier: Iedere beslissing omtrent de diagnose en de behandeling van elke patiënte is het voorwerp van een multidisciplinair oncologisch overleg. Deze wekelijkse bijeenkomst laat het voltallige team toe om ieder geval te bespreken teneinde de patiënte een aan haar individuele toestand aangepast therapeutisch schema voor te stellen.

Onze missie is het aanbieden van een kwalitatief diagnose- en behandelingscentrum aan de patiënten, centrum dat een snelle en correcte diagnose stelt. Wij verzekeren tevens een nauwe opvolging van onze patiënten, het bijhouden van een statistisch register van de gegevens, de analyse van gegevens uit klinisch en fundamenteel onderzoek en deelname aan internationale multicentrische protocollen.

De borstkliniek maakt deel uit van het Europees netwerk senonetwork en is erkend als Programma van gespecialiseerde zorgen voor borstkanker volgens de Belgische wetgeving sinds december 2008.

    Breast Centres Network Member