Disclaimer


De inhoud van dit bericht is uitsluitend gericht aan de bestemmeling(en) van deze mail en kan vertrouwelijke of door het beroepsgeheim beschermde informatie bevatten. Het gebruik van deze informatie door andere personen is verboden.Indien u niet de bestemmeling van deze mail bent, is iedere vorm van publicatie, reproductie, verspreiding en/of verdeling van deze informatie bij derden niet toegestaan. Wanneer u deze mail per vergissing ontvangt, gelieve de afzender hiervan zo vlug mogelijk per omgaande te verwittigen en de mail onmiddellijk te vernietigen. Behalve indien uitdrukkelijk vermeld, zijn de Iris Ziekenhuizen Zuid niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht, noch voor de bijlagen. U dient op elk moment de nodige maatregelen tegen virussen te treffen en de Iris Ziekenhuizen Zuid wijzen elke aansprakelijkheid af in geval van verlies/beschadiging te wijten aan de ontvangst of het gebruik van deze mail