Bescherming op de persoonlijke levensfeer

Het reglement van IZZ betreffende de privacy, geregistreerd bij de Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer onder het nr 003004270, is voor iedere patiënt beschikbaar bij de campusverantwoordelijke.

Uittreksels

Doel van de verwerking

De registratie (inzameling, bewaring en verwerking) van persoonlijke gegevens binnen het
ziekenhuis en in het bijzonder van medische gegevens van de patiënten beoogt drie types:

 1. de registratie van medische, verpleegkundige en paramedische persoonlijke
  gegevens met het oog op :
  • het stellen van geëigende medische-specialistischeonderzoeken en/of
  • het uitvoeren van medische, verpleegkundige en paramedische behandelingen
   en zorgen.
 2. de registratie van persoonlijke gegevens of gegevens met betrekking tot het verblijf
  van de patiënten, met het doel op een administratieve of boekhoudkundige verwerking.
 3. de registratie van persoonlijke medische gegevens en het verblijf van patiënten met
  het oog op objectieve onderzoeks- of beleidsdoeleinden of voor door de overheid
  opgelegde doeleinden.

Andere persoonlijke gegevens dan deze hiervoor beschreven worden in geen geval
opgenomen in de patiëntenbestanden.

Rechten en verhaalmogelijkheden van de patiënt

Bij de inzameling van persoonlijke gegevens wordt de patiënt ingelicht over de inhoud van
artikel 7 van de  wet van 11 december 1998 betreffende de privacy, door middel van:

 • de onthaalbrochure;
 • informatieaffiches in de inkomhallen en wachtzalen;
 • het opnameformulier.

Iedere patiënt die zijn identiteit kenbaar maakt kan uitleg verkrijgen over bepaalde
medische gegevens die in zijn bestand zijn opgenomen en zich wenden tot de
desbetreffende zorgverstrekker. De patiënt kan tevens toegang krijgen tot zijn volledige
en tot het hospitalisatiedossier door een schriftelijke aanvraag te richten aan de
hoofdgeneesheer.


Een kopie van het medisch dossier is verkrijgbaar (mits betaling) (KB van 02/02/2007).