Actualiteiten: COVID-19: Consultaties

U komt naar het ziekenhuis? Alles wordt in het werk gesteld om de veiligheid van iedereen te garanderen!

De consultaties blijven gehandhaafd!

  • Laat uw gezondheidstoestand niet verslechteren door een medische afspraak uit te stellen. De consultaties blijven gehandhaafd en alles wordt in het werk gesteld om de veiligheid van iedereen te verzekeren.
  • Handhygiëne, masker dragen en barrière-handelingen gelden voor iedere persoon die het ziekenhuis betreedt, hetzij medewerker, patiënt of bezoeker.
  • Ter herinnering: als u geen bijstand nodig heeft, kom dan alleen naar het ziekenhuis (een begeleider is toegestaan voor patiënten en kinderen die specifieke hulp nodig hebben).

Hoe uzelf en de anderen beschermen: volg deze stappen…

U hebt vragen of wenst een afspraak te maken

Gelieve de Afsprakencentrale te contacterenbit.ly/raadplegingen-specialiteit