Actualiteiten: COVID-19 - Nieuwe maatregelen

Door de recente stijging van het aantal COVID-19-gevallen, zijn we verplicht om de ziekenhuisbezoeken op te schorten.

Pakjes

U kan echter aan het onthaal een pakje afgeven voor een gehospitaliseerde patiënt.

  • Van maandag tot vrijdag van 9.00u tot 14.00u
  • Het weekend van 13.00u tot 17.00u

Bezoek

Bezoek blijft mogelijk onder sommige voorwaarden:

  • pediatrie en de neonatologie (de beide ouders zijn toegelaten);
  • materniteit (enkel de papa of plusouder);
  • intensieve zorgen (bezoek toegestaan op medisch advies);
  • palliatieve zorgen (na contact met de dienst);
  • patiënten in levenseinde (in overleg met de verantwoordelijke arts).

Consultaties

Voor de consultaties wordt gevraagd om alleen te komen (een begeleider is toegestaan voor patiënten en kinderen die specifieke hulp nodig hebben).

Om de veiligheid van iedereen te garanderen, moeten de reeds geldende sanitaire maatregelen nauwgezet worden nageleefd: handen ontsmetten, masker dragen, social distancing, de wandelrichting op de campussen.

Dank voor uw medewerking.

[23/03/2021]