Diëtetiek - Voeding

Hetzij voor een evenwichtige voeding of in het kader van een chronische aandoening (diabetes, obesitas, …) of nog, voor een voedselintolerantie of –allergie… De dienst diëtetiek staat klaar op de campussen Joseph Bracops, Molière Longchamp, Etterbeek-Elsene en Etterbeek-Baron Lambert om advies te geven aan volwassenen en kinderen.

U wenst een gepersonaliseerde begeleiding?

Raadplegingen worden voorgesteld op de campussen Joseph Bracops, Molière Longchamp, Etterbeek-Elsene en Etterbeek-Baron Lambert. In functie van uw behoeften ontmoet de diëtist u al dan niet op medisch voorschrift.*

Raadpleeg de openingsuren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn 20 diëtisten op onze vier campussen samen. Wat uw vraag ook is, ze ontvangen u op raadpleging of komen bij u langs in uw kamer indien u gehospitaliseerd bent.

Gepersonaliseerde raadplegingen

Ons team kan u op individuele manier en over een langere termijn zien. Rapporten worden doorgestuurd naar de voorschrijvende artsen (huisartsen of specialisten) en indien nodig wordt een opvolging verzekerd.

Op elke campus kan u bij ons terecht voor:

  • screening van ondervoeding,
  • educatie van de diabetespatiënt, dialysepatiënt,
  • digestieve aandoeningen en obesitasheelkunde,
  • voedselintoleranties en -allergieën,
  • gewichtsproblemen,
  • pediatrie: obesitas, allergieën, voedseldiversificatie, eetstoornis, afwijking groeicurve,…
  • zwangerschap: gezonde voeding, opvolging gewichtscurve,...
  • angdurig ziekenhuisverblijf (revalidatie)

Acties op verschillende niveaus tijdens uw hospitalisatie

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis waakt de dienst diëtetiek over de kwaliteit van uw voeding. Aan de hand van een smaakfiche die u op het moment van de opname invult, stemmen wij uw maaltijden zo goed mogelijk af op uw voedingsgewoonten. In de mate van het mogelijke zullen wij trachten rekening te houden met uw cultuur en met uw voorkeursmaken.

Het dieetteam is present op aanvraag voor voedingsadvies of educatie voor nieuwe voedingsgewoonten. Na het ziekenhuisverblijf leggen wij eveneens de ontslagdiëten uit aan de patiënten.

Nauwe samenwerking met de andere diensten van het ziekenhuis

Het dieetteam handelt in nauwe samenwerking met het verplegend, het medisch en het paramedisch team. Al deze actoren staan in direct contact met de patiënt en hebben een belangrijke rol in zijn voeding.

Wij houden ook regelmatig contact met de verantwoordelijken van het keukenpersoneel om de menu’s op te stellen, toe te zien op de kwaliteit en het evenwicht van de maaltijden die in het ziekenhuis opgediend worden.

Virginie Hainaut


« Men heeft de neiging om de tussenkomst van de diëtetiek samen te vatten tot beperkende en vervelende diëten. Vandaag is de diëtetiek zowel een preventief als een curatief beroep dat een goede gezondheid (psychisch en fysiek) nastreeft door een persoonlijke aanpak van de voedingseducatie.»


Virginie Hainaut

Hoofddiëtiste

*De diëtist kan u zonder medisch advies ontmoeten wanneer u nood hebt aan advies voor een gezonde en evenwichtige voeding. Voor meer specifieke voedingsdiëten zijn een medisch voorschrift of de resultaten van de bloedafname vereist.