Ethisch comité

/officity:libitem/3843/CALLEBAUT-Gregory-188996-320x200.JPG

Dr G. Callebaut

Voorzitter Ethisch Comité
Vaatheelkunde
Campus Molière Longchamp
gcallebaut@his-izz.be


Email Ethisch Comité: comite.ethique@his-izz.be

/officity:libitem/158/BAUHERZ.G--DR--320x200.jpg

Pr G. Bauherz

Vice-voorzitter Ethisch Comité
Diensthoofd neurologie
gbauherz@his-izz.be
02/348.53.86

/officity:libitem/347/Dr-Lydie-Berge-320x200.jpg

Dr L. Berge
Huisarts
liber@skynet.be

/officity:libitem/140/HANSON-Bernard--127065-320x200.jpg

Pr B. Hanson
Dokter internist en dokter in de filosofie
bhanson@his-izz.be

/officity:libitem/3844/Lepers-Yves.jpg

Pr Y. Lepers
Ostéopaat, Doctor in de wijsbegeerte
yves.lepers@skynet.be

/officity:libitem/3845/Messine-Jules.jpg

Prof. J. Messinne
Jurist
messine.paquay@skynet.be

/officity:libitem/3846/Pauwen-Nathalie.jpg

N. Pauwen
Kinesitherapeut
nathalie.pauwen@skynet.be

/officity:libitem/271/PONCELET-Muriel----DR--05-320x200.jpg

Dr M. Poncelet
Verantwoordelijke arts van de eenheid palliatieve zorgen
mponcelet@his-izz.be

/officity:libitem/267/RUBINSTEIN-Michel--12902780-320x200.JPG

Dr M. Rubinstein
Diensthoofd radio-isotopen
Campus Molière Longchamp
michel.rubinstein@skynet.be


Pr J. D'Haens
Neurochirurg
jean.dhaens@gmail.com

/officity:libitem/3847/Wuidar-Marie-Jeanne.jpg

Dr M-J Wuidar
Huisarts
mjwuidar@skynet.be


Pr S. Gwed
Expert ICH - GCP
Bio-ethiek consultant
samgwed@yahoo.fr

Photo de Marie-Geneviève Pinchart

Marie-Geneviève Pinsart
Professor Filosofie en Bio-ethiek aan de Université Libre de Bruxelles
Ondervoorzitster van het Raadgevend comité voor Bio-ethiek van België
gpinsart@ulb.ac.be

Dr M. Maruseac
Reumatoloog
mmaruseac@his-izz.be


I. Richet
Verpleegkundige - Kinderwachtdienst, campus Etterbeek-Elsene
isabellerichet@yahoo.com

Nummer bij de Orde der Geneesheren: 055

Nummer bij het Nationaal Raadgevend Comité: 087

Secretariaat: Mevr. Nathalie de Rassenfosse

Campus Molière Longchamp

Marconistraat 142 - 1190-Brussel

Tel: 02/348.50.35 / fax : 02/348.52.70

E-mail: comite.ethique@his-izz.be

Sedert 1999 verenigt het Ethisch comité van de Iris Ziekenhuizen Zuid (ziehier het huishoudelijk reglement) de ethische comités van Etterbeek-Elsene, Baron Lambert, Joseph Bracops en Molière Longchamp. Het werd niet voorgezeten door een dokter, wat uitzonderlijk is voor een Belgisch Ethisch comité, maar door een verpleegkundige, Mevrouw Lemmens. Sedert zijn oprichting focust het Ethisch comité zich op het transdisciplinair werk en de biomedische filosofie door zich toe te leggen op de bepaling van de ethiek, de bio-ethiek en de ethicus. Het comité komt ongeveer een keer per maand samen.

Het comité is een plaatselijk comité in de zin van de wet van 07.05.2005 = 2004. Zijn advies is enkel informatief voor de betrokken studies. Dat biedt vrij recht op spreken en uiten van opmerkingen, eigen aan een niet beslissingsondersteunende structuur. De adviezen van het Ethisch comité zijn evenwel bindend binnen IZZ.

Deze functies van het comité worden bepaald door de wet betreffende de ziekenhuizen van 12.08.94:

 1. Een begeleidende en raadgevende functie met betrekking tot de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg

  Het betreft vragen in verband met de werking van de diensten of sectoren van het ziekenhuis (voorbeeld: bekendmaken van resultaten aan de patiënt, gebruikelijke therapeutische houding, levensbeëindiging, informaticageheim, …). De vragen komen van alle diensten van het ziekenhuis of van het comité zelf. Het is in de zin van diezelfde opdracht dat het Ethisch comité regelmatig publieke bijeenkomsten organiseert.

  Conferenties van het Ethisch comité IZZ

 2. Een ondersteunende functie bij beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek (deze functie is facultatief sinds ze valt onder de bevoegdheid van de gemeenschappen)

  Het zijn waarschijnlijk de kostbaarste discussies in ons werk en wij nodigen iedereen die in of met ons ziekenhuis werkt uitdrukkelijk uit om zich zonder aarzelen tot het comité te wenden wanneer er zich een ethische vraag stelt in het kader van zijn/haar beroepspraktijk. De persoon wordt gehoord en niet geoordeeld. De besproken onderwerpen gaan van HIV-screening tot het formulier voor therapeutische beperking, via hongerstaking, anoniem bevallen, informatica en ongewenste zwangerschap bij minderjarigen. Recentere besprekingen hebben betrekking op herinfibulatie, zorgen bij dementie, AHN-griepepidemie, antenatale diagnose en medische zwangerschapsonderbreking.

 3. Een adviserende functie met betrekking tot alle protocollen inzake experimenten op mensen

  Volgens de wet van 07.05.2004 inzake experimenten op de menselijke persoon en de verklarende omzendbrieven 460 en 472 (in bijlagen 1en 2) is deze functie cruciaal voor het Ethisch comité, vooral voor de universitaire comités (waar ze tot 95% van de tijd in beslag neemt), en vertegenwoordigt ze een zeer hoge werkdruk. Het betreft hier een keuze van de Belgische wetgever, in tegenstelling tot andere landen waar het studiecomité onafhankelijk is en los staat van het ethisch comité van het ziekenhuis. Er dient benadrukt te worden dat voorlopige adviezen op de studies gegeven kunnen worden voor dringende administratieve gevallen.

  Deze adviesfunctie kan verzocht worden aan de hand van een aanvraagformulier voor advies, dat wij hebben aangevuld met de nodige informatie en bemerkingen, alsmede het advies betreffende informatie aan patiënten en een repertorium van frequent uitgedrukte opmerkingen met betrekking tot de proefprotocollen.