Comité voor Ziekenhuishygiëne


Dr H. Deladrière
Voorzitter
Hoofdgeneesheer en Medisch directeur
hdeladriere@his-izz.be

/officity:libitem/88/GOLDBERG-Catherine-2106-320x200.JPG

C. Goldberg
Algemeen Directeur
algemene.directie@his-izz.be

/officity:libitem/85/DE-CLERCQ-Danny-1266-320x200.jpg

D. De Clercq
Directeur Verpleegkundig Departement
ddeclercq@his-izz.be

/officity:libitem/1300/BLAIRON-Laurent-188787-320x200.jpg

Dr L. Blairon
Geneesheer Hygiënist
Campus Etterbeek-Elsene
Campus Etterbeek-Baron Lambert
Campus Molière Longchamp
lblairon@his-izz.be

/officity:libitem/1301/de-moreau-320x200.jpg

Dr A.-I. de Moreau
Geneesheer Hygiënist
Campus Joseph Bracops
ademoreau@his-izz.be

/officity:libitem/104/ERNOULD-Anne-6363.JPG

A. Ernould
Verpleegkundige Hygiëniste
Campus Etterbeek-Elsene
Campus Etterbeek-Baron Lambert
aernould@his-izz.be

/officity:libitem/94/stassin.jpg

C. Stassin
Verpleegkundige Hygiëniste
Campus Joseph Bracops
cstassin@his-izz.be

/officity:libitem/107/MACHARIS-Regine.JPG

R. Macharis
Verpleegkundige Hygiëniste
Campus Molière Longchamp
rmacharis@his-izz.be

/officity:libitem/500/DUCHATEAU--Ginette--9107-320x200.jpg

G. Duchateau
Apotheker
gduchateau@his-izz.be


Dr S. Mokrane
Geneesheer Hygiënist
smokrane@his-izz.be

/officity:libitem/152/vandenbossche-320x200.jpg

Dr I. Vandenbossche
Clinicus
Campus Joseph Bracops
ivandenbossche@his-izz.be

/officity:libitem/202/HALLEMANS--Roger-DH-02-320x200.jpg

Dr R. Hallemans
Clinicus
Campus Molière Longchamp
rhallemans@his-izz.be

/officity:libitem/1303/HIJARI--Fadwa--9155-320x200.jpg

F. Hijari
Verpleegkundige

Het comité voor ziekenhuishygiëne van de Iris Ziekenhuizen Zuid is samengesteld uit 2 geneesheren-hygiënisten, 4 verpleegkundigen-hygiënisten en vertegenwoordigers van het ziekenhuis die betrokken zijn bij de hygiëne (hoofdgeneesheer, algemeen directeur, directeur van het verpleegkundig departement, apotheker, clinici, verpleegkundigen, preventieadviseur, hoofd van de dienst werken).

Het comité is actief op de 4 campussen van IZZ en verzekert de concrete opvolging op het terrein via een netwerk van referentieverpleegkundigen die werkzaam zijn in de verpleegeenheden.

Zijn takenpakket omvat het uitwerken van en het toezicht houden op aseptische technieken in het operatiekwartier, promoten van de handhygiëne, opleiden van het ziekenhuispersoneel, screenen en registreren van zorggebonden infecties. Maandelijks wordt de « Nosoflash » gepubliceerd op het intranet. Dat infobulletin geeft de meest recente gegevens over de zorggebonden infecties op de verschillende campussen.

Het comité voor ziekenhuishygiëne steunt eveneens de campagnes in het kader van de handhygiëne, evenals diverse pilootprojecten zoals de bestrijding van infecties in de rust- en verzorgingstehuizen.