Stress verminderen dankzij het volle bewustzijn

pleine conscience

Het leven kan ons soms op de proef stellen. We worden geconfronteerd met tal van uitdagingen die voortvloeien uit medische of psychologische situaties, of gebonden zijn aan het probleem van stressbeheer, en het volle bewustzijn blijkt hier een kostbare bondgenoot te zijn. De aandachtstraining heeft als doel de deelnemers te leren hoe ze het volle bewustzijn in hun dagelijks leven kunnen integreren en toepassen.

Wat is het volle bewustzijn?

Mediteren in volle bewustzijn is moment na moment present zijn door de aandacht af te leiden naar het lichaam, de gedachten en de emoties.

Volle bewustzijn is het omgekeerde van automatische piloot. Het laat toe om een moment halt te houden en in stilte te verzinken, te oefenen om zijn aandacht te stabiliseren en zijn reactiviteit los te koppelen van externe en interne stimulansen.

Door welwillendheid op te wekken en niet te oordelen, leert men zichzelf beter kennen en geleidelijk aan nieuwe manieren te ontwikkelen om met zichzelf, en onrechtstreeks met anderen, in contact te komen.

De cycli Stressreductie gebaseerd op het volle bewustzijn (MBSR) vinden plaats in de Iris Ziekenhuizen Zuid onder leiding van een arts, Dokter Saïda Bensliman. Waarom?

MBSR was het onderwerp van tal van onderzoeken en studies in het medisch domein.

De efficiënte impact op de fysieke en mentale gezondheid werden wetenschappelijk bewezen en kan omschreven worden als een aanvullende benadering op de traditionele behandelingen.

Enerzijds biedt MBSR de mogelijkheid om vanuit de eigen ervaring zijn inwendige middelen aan te wenden en zo de capaciteit om op zijn eigen gezondheid in te werken, te ontwikkelen.

Anderzijds is MBSR een geneeskunst waarbij de persoon in zijn dimensie van uniek wezen en in zijn globaliteit (lichaam-geest) ten laste genomen wordt.

MBSR is ook een troef voor de zorgpresteerders zelf. Dankzij de meditatie kunnen ze het hoofd bieden aan stresssituaties in hun beroepsleven, moedeloosheid en burn-out.

Praktische info

Verloop van een MBSR-cyclus

In de Iris Ziekenhuizen Zuid worden de MBSR-cycli geleid door Dr. Saïda Bensliman, gediplomeerd met het Universitaire getuigschrift Mindfulness-ULB en Coaching Santé (UCL).

Een MBSR-cyclus bestaat uit 9 sessies en verloopt in groep.

De sessies worden gespreid over 8 weken aan een sessie van 2.30u per week en een volledige dag tussen week 6 en 7.

Een cyclus omvat een praktische meditatietraining zittend en in beweging, ondersteund door dagelijkse oefeningen van 45 minuten.

Die oefeningen worden thuis, tussen de sessies door, gedaan met behulp van een geluidsopname die door de lesgevende arts gegeven wordt.

Voorafgaand aan elke cyclus wordt een infosessie voorzien. Om in te schrijven is de deelname aan deze sessie verplicht.

De cycli worden geleid in het Frans. Het is dus belangrijk dat de deelnemers de Franse taal beheersen

Tarief

Normaal tarief: 300 €

Data

Cyclus Winter 2020

(In het Frans)

Infosessie (om in te schrijven is de deelname aan deze sessie verplicht)

op 20/01/2020

Ik schrijf aan de infosessie in

Indien u niet aan de infosessie kan deelnemen, wordt u voor de start van het programma een
onderhoud met Dr. Bensliman voorgesteld.

Ik schrijf mij in voor de cyclus Winter 2020

 

's Avonds

Campus Etterbeek-Elsene

 • 03/02/2020 van 18.30 tot 21.30
 • 10/02/2020 van 18.30 tot 21u
 • 17/02/2020 van 18.30 tot 21u
 • 02/03/2020 van 18.30 tot 21u
 • 09/03/2020 van 18.30 tot 21u
 • 16/03/2020 van 18.30 tot 21u
 • 21/03/2020 van 9.30 tot 17u : Stille dag
 • 23/03/2020 van 18.30 tot 21u
 • 30/03/2020 van 18.30 tot 21.30

Overdag

Campus Molière Longchamp

 • 05/02/2020 van 9.30 tot 12.30
 • 12/02/2020 van 9.30 tot 12u
 • 19/02/2020 van 9.30 tot 12u
 • 04/03/2020 van 9.30 tot 12u
 • 11/03/2020 van 9.30 tot 12u
 • 18/03/2020 van 9.30 tot 12u
 • 21/03/2020 van 9.30 tot 17u : Stille dag. Campus Etterbeek-Elsene (Jean Paquotstraat, 63 – 1050 Elsene)
 • 25/03/2020 van 9.30 tot 12u
 • 01/04/2020 van 9.30 tot 12.30


Contact

Dr Saida Bensliman

02/348 57 04
sbensliman@his-izz.be

Opfrisavonden MBSR

U hebt in de Iris Ziekenhuizen Zuid of elders deelgenomen aan een programma Stressreductie gebaseerd op het volle bewustzijn, verspreid over 8 weken.
En u ondervindt misschien problemen om de meditatiepraktijk dagelijks toe te passen
Of u wenst simpelweg in groepsverband te mediteren.

In dat verband stellen wij een keer per maand een opfrisavond voor. U kan inschrijven voor een, meerdere of alle sessies.

Tijdens die sessies (2 uren):

 • overlopen we samen de praktijken van het MBSR-programma
 • ontdekken we samen nieuwe vormen van meditatie
 • stellen we groepsgesprekken in lijn met de praktijk voor
 • bekijken we op welke manier de praktijk van het volle bewustzijn in het dagelijkse leven geïntegreerd kan worden.

Data : *meer info volgt*

Bij minder dan 6 inschrijvingen zal de sessie geannuleerd worden.

Plaats

Ze vinden plaats op donderdag van 18u tot 20uop de campus Molière Longchamp, grote vergaderzaal op de 1ste verdieping.

Tarief en reglement

De cycli worden geleid in het Frans. Het is dus belangrijk dat de deelnemers de Franse taal beheersen.

Vooraf inschrijven is verplicht.

Tarief personeel IZZ : 15 euro - Het bedrag wordt op de dag van de sessie aan het loket van de polikliniek betaald.

Materiaal

Vergeet uw yogamat en uw kussen niet.