Stress verminderen dankzij het volle bewustzijn

pleine conscience

Het leven kan ons soms op de proef stellen. We worden geconfronteerd met tal van uitdagingen die voortvloeien uit medische of psychologische situaties, of gebonden zijn aan het probleem van stressbeheer, en het volle bewustzijn blijkt hier een kostbare bondgenoot te zijn. De aandachtstraining heeft als doel de deelnemers te leren hoe ze het volle bewustzijn in hun dagelijks leven kunnen integreren en toepassen.

Wat is het volle bewustzijn?

Mediteren in volle bewustzijn is moment na moment present zijn door de aandacht af te leiden naar het lichaam, de gedachten en de emoties.

Volle bewustzijn is het omgekeerde van automatische piloot. Het laat toe om een moment halt te houden en in stilte te verzinken, te oefenen om zijn aandacht te stabiliseren en zijn reactiviteit los te koppelen van externe en interne stimulansen.

Door welwillendheid op te wekken en niet te oordelen, leert men zichzelf beter kennen en geleidelijk aan nieuwe manieren te ontwikkelen om met zichzelf, en onrechtstreeks met anderen, in contact te komen.

De cycli Stressreductie gebaseerd op het volle bewustzijn (MBSR) vinden plaats in de Iris Ziekenhuizen Zuid onder leiding van een arts, Dokter Saïda Bensliman. Waarom?

MBSR was het onderwerp van tal van onderzoeken en studies in het medisch domein.

De efficiënte impact op de fysieke en mentale gezondheid werden wetenschappelijk bewezen en kan omschreven worden als een aanvullende benadering op de traditionele behandelingen.

Enerzijds biedt MBSR de mogelijkheid om vanuit de eigen ervaring zijn inwendige middelen aan te wenden en zo de capaciteit om op zijn eigen gezondheid in te werken, te ontwikkelen.

Anderzijds is MBSR een geneeskunst waarbij de persoon in zijn dimensie van uniek wezen en in zijn globaliteit (lichaam-geest) ten laste genomen wordt.

MBSR is ook een troef voor de zorgpresteerders zelf. Dankzij de meditatie kunnen ze het hoofd bieden aan stresssituaties in hun beroepsleven, moedeloosheid en burn-out.

Praktische info

Verloop van een MBSR-cyclus

In de Iris Ziekenhuizen Zuid worden de MBSR-cycli geleid door Dr. Saïda Bensliman, gediplomeerd met het Universitaire getuigschrift Mindfulness-ULB en Coaching Santé (UCL).

Een MBSR-cyclus bestaat uit 9 sessies en verloopt in groep.

De sessies worden gespreid over 8 weken aan een sessie van 2.30u per week en een volledige dag tussen week 6 en 7.

Een cyclus omvat een praktische meditatietraining zittend en in beweging, ondersteund door dagelijkse oefeningen van 45 minuten.

Die oefeningen worden thuis, tussen de sessies door, gedaan met behulp van een geluidsopname die door de lesgevende arts gegeven wordt.

Voorafgaand aan elke cyclus wordt een infosessie voorzien. Om in te schrijven is de deelname aan deze sessie verplicht.

De cycli worden geleid in het Frans. Het is dus belangrijk dat de deelnemers de Franse taal beheersen

Tarief

Normaal tarief: 300 €

Data

 

Infosessie (om in te schrijven is de deelname aan deze sessie verplicht)

op 19/09 van 18u tot 19.30u

Campus Molière-Longchamp, grote vergaderzaal

Ik schrijf me aan de infosessie in

Indien u niet aan de infosessie kan deelnemen, wordt u voor de start van het programma een
onderhoud met Dr. Bensliman voorgesteld.

 

 

's Avonds

Campus Etterbeek-Elsene

 • 30/09/19 van 18.30 tot 21.30
 • 09/10/19 van 18.30 tot 21u(Woensdag)
 • 14/10/19 van 18.30 tot 21u
 • 21/10/19 van 18.30 tot 21u
 • 04/11/19 van 18.30 tot 21u
 • 13/11/19 van 18.30 tot 21u (Woensdag)
 • 16/11/19 van 9.30 tot 17u : Stille dag
 • 25/11/19 van 18.30 tot 21u
 • 02/12/19 van 18.30 tot 21.30

Overdag

Campus Molière Longchamp

 • 02/10/19 van 9.30 tot 12.30
 • 09/10/19 van 9.30 tot 12u
 • 16/10/19 van 9.30 tot 12u
 • 23/10/19 van 9.30 tot 12u
 • 06/11/19 van 9.30 tot 12u
 • 13/11/19 van 9.30 tot 12u
 • 16/11/19van 9.30 tot 17u : Stille dag. Campus Etterbeek-Elsene (Jean Paquotstraat, 63 – 1050 Elsene)
 • 20/11/19 van 9.30 tot 12u
 • 27/11/19 van 9.30 tot 12.30

Contact

Dr Saida Bensliman

02/348 57 04
sbensliman@his-izz.be