Actualiteiten: Wereld Ergotherapie Dag

Op zondag 27 oktober vindt de Wereld Ergotherapie Dag plaats. (Her)ontdek het werk van de ergotherapeuten die een primordiale rol spelen bij patiënten die hun autonomie en zelfredzaamheid verliezen.

De ergotherapeut begeleidt patiënten die tijdelijke of blijvende fysieke, psychische of maatschappelijke stoornissen vertonen. Het is de bedoeling om bij die personen een optimaal en autonoom functioneren te vrijwaren, te herstellen of te verwerven hetzij in hun dagelijks leven, hun beroepsleven of hun vrije tijd.

Om dat doel te bereiken komt de ergotherapeut tussen op het niveau van de dagelijkse levensverrichtingen of de leefomgeving van de persoon. Hij doet dit aan de hand van concrete activiteiten rekening houdende met hun capaciteiten en de mogelijkheden in hun leefomgeving.

Zijn actiedomein is dus uitgebreid en omvat:

  • de dagelijkse handelingen (wassen, aankleden, correcte houding, verplaatsen, communiceren, schrijven, enz.);
  • begeleiding bij de studies;
  • aanpassing van de werk- of leefomgeving (valpreventie, de terugkeer naar huis voorbereiden of de zelfredzaamheid thuis vrijwaren);
  • aanpassing van publieke ruimten of maatschappelijke plaatsen.

De technische prestaties van de ergotherapeut kaderen steeds in een globaal revalidatieplan voor de patiënt, opgesteld door een multidisciplinair team onder leiding van een arts en met de actieve deelname van de patiënt.

De stappen van de tenlasteneming

Bij een tenlasteneming volgt de ergotherapeut een gestructureerd proces dat start met een observatie- en evaluatiefase. In die eerste stap worden de psychische, mentale en sociale vaardigheden van de patiënt onderzocht.

Op basis van die informatie stelt hij een individueel of collectief interventieprogramma op, gericht op preventie, revalidatie en educatie. In functie van de situatie van de patiënt zal de ergotherapeut gebruik maken van specifieke toestellen (orthesen, nieuwe technologieën, domotica, enz.) maar ook technische hulpmiddelen om de handicap te compenseren (grijper met lange steel, looprek, rolstoel, enz.).

Tot slot stelt hij concrete activiteiten uit het dagelijkse leven, beroepsleven of uit de vrije tijd voor, al dan niet op een ludieke manier, die de patiënt helpen om zijn autonomie en zelfredzaamheid te verbeteren of te vrijwaren.

Het belang van de leefomgeving van de patiënt

De ergotherapeut bestudeert ook de leefomgeving van de persoon met een beperking en past deze aan zijn toestand aan. Hij evalueert de dagelijkse moeilijkheden waarmee de persoon geconfronteerd wordt (zich verplaatsen, uit bad komen, enz.) en stelt verbeteringen in de woning of van de leefgewoonten voor.

Hij bekleedt tevens een adviserende en educatieve rol bij de entourage van de patiënt met het oog op het bevorderen van zijn maatschappelijke re-integratie.