Actualiteiten: Wereld diabetesdag : belangrijke aandachtspunten in verband met de ziekte met een arts-endocrinoloog

Op zaterdag 14 november is het wereld diabetesdag. Dit jaar ligt de focus op het belang van het zorgpersoneel in de tenlasteneming van diabetespatiënten. Het is de gelegenheid om de preventiemaatregelen van deze ziekte evenals het belang van de screening op te frissen met Dokter Nathalie Bakoto, arts-endocrinoloog in de Iris Ziekenhuizen Zuid.

Er bestaan 2 types diabetes waarvan type 2 het meest voorkomt. In België lijden ongeveer 600.000 personen hieraan. Dit is ook de vorm van diabetes die kan voorkomen worden als men rekening houdt met factoren zoals het regelmatig beoefenen van een fysieke activiteit of de voeding. Diabetes type 2 is echter ook erfelijk en leeftijdgebonden, risicofactoren die men niet kan veranderen.

Het ontstaan van de ziekte voorkomen

Diabetes type 2 kan iedereen treffen. Nu, bepaalde factoren kunnen helpen om de ziekte te voorkomen. « Letten op een gezonde voeding (niet te rijk) en een dagelijkse fysieke activiteit zijn efficiënte middelen om de ziekte te vermijden of te vertragen », verduidelijkt Dr. Bakoto.

Het zorgpersoneel: een sleutelrol

« Met een toenemende prevalentie van de ziekte is het belangrijk dat iedere patiënt toegang kan hebben tot informatie op verschillende niveaus », benadrukt ze. Het zorgpersoneel speelt een sleutelrol door patiënten te leren hoe ze diabetes zelf kunnen beheren. Het biedt steun waardoor psychologische barrières kunnen worden opgeheven en het werkt preventief.

Screening

Diabetespatiënten (type 2) vertonen over het algemeen geen symptomen. « Men zegt vaak dat 50% het zelfs niet weet en dat hun ziekte pas in een laattijdig stadium wordt ontdekt naar aanleiding van een complicatie », verduidelijkt Dr. Bakoto. Net zoals bij elke ziekte is een laattijdige opsporing nadelig voor een optimale tenlasteneming. « Personen die de eerder vermelde risicofactoren vertonen moeten aandachtiger zijn en regelmatig hun bloed laten onderzoeken ».

COVID en diabetes

« Tijdens de eerste golf voelden mijn patiënten zich gestigmatiseerd », zegt Dr. Bakoto. Ook al werden de consultaties gehandhaafd (telefonisch of ter plaatste als dat nodig was), toch hebben deze patiënten die als risicogevallen werden beschouwd, deze periode slecht ervaren: « de media maakte hen angstig, velen van hen namen toe in gewicht en durfden niet meer buiten te komen ».

Om een herhaling van de misverstanden tijdens de eerste lockdown te voorkomen, « moet men constructieve boodschappen met oplossingen uitsturen », voegt ze toe. Degenen die hun dagelijkse fysieke activiteit hebben voortgezet en een gezonde voeding in acht zijn blijven nemen, hebben deze periode beter ervaren en een goed suikerevenwicht behouden.

Ze benadrukt eveneens het belang van het contact met het voltallige diabetesteam, zelfs telefonisch. « Als ik een boodschap zou moeten meegeven, dan zou het zijn om niet te aarzelen om ons te contacteren; wij zijn er voor hen », zegt ze tot besluit.