Actualiteiten: De Iris Ziekenhuizen Zuid stellen geriatrieraadplegingen in de rusthuizen voor

Op exclusief verzoek van de behandelende arts van de patiënt stellen de Iris Ziekenhuizen Zuid in verscheidene  pilootrusthuizen voor om op hun campus geriatrieraadplegingen te houden. Op die manier kunnen de betrokken bewoners van die raadplegingen gebruik maken zonder zich te moeten bekommeren over moeizame, complexe en dure verplaatsingen.

Een ander voordeel van de opening van dit ziekenhuis « buiten de muren » is een betere integratie van het dagelijks leven in het medisch advies. Tot slot zorgt dit vereenvoudigd contact voor een eventuele ruimere tenlasteneming in het geval van een noodsituatie waarbij thans een hospitalisatie vereist is. De Iris Ziekenhuizen Zuid bieden een bijkomende en aanvullende begeleiding aan bovenop de gebruikelijke medisch tenlasteneming.

Hoe verloopt de communicatie tussen de huisarts en de geriater?

Normaal gezien vindt de geriatrieraadpleging enkel in het ziekenhuis plaats. Met dit nieuwe project kan de huisarts met fundamentele vragen over de gezondheidstoestand van een van zijn patiënten die in een rusthuis verblijven terecht bij een van onze geriaters zonder die patiënt te dwingen tot een complexe organisatie op het vlak van mobiliteit. De raadplegingen zijn identiek aan deze die in het ziekenhuis gehouden worden.

Concreet maakt de huisarts zijn vraag voor advies over aan de directie van het rusthuis. Het rusthuis verzamelt de aanvragen en maakt ze over aan de teams van de Iris Ziekenhuizen Zuid. Na afloop van de raadpleging noteert de geriater zijn analyse in het dossier van de patiënt. De vragende arts is natuurlijk vrij om dat advies al dan niet te volgen. « Het is een middel om de huisarts bij te staan voor vragen die hij zich stelt en een preventieve geneeskunde toe te passen in plaats van de acute opname van een patiënt af te wachten », legt Dr. Deladrière, Medisch directeur van de Iris Ziekenhuizen Zuid, uit. Indien nodig kunnen onze geriaters telefonisch gecontacteerd worden.

In de startfase worden per rusthuis twee tot drie bezoeken om de 6 weken georganiseerd. Nadien zullen de bezoeken 3 tot 4 keer per jaar gepland worden.

Het administratieve luik wordt gezamenlijk verzekerd door de Iris Ziekenhuizen Zuid en het rusthuis om een volledige transparantie te garanderen. Er zal geen rechtstreekse geldstroom zijn en de geconventioneerde ziekenhuistarieven zullen gerespecteerd worden. Zodoende wordt geen enkele kost, verplaatsing of andere, voorzien.

Welke rusthuizen zijn betrokken?

Deze geriatrieraadplegingen worden momenteel in 3 rusthuizen aangeboden. Het is onze ambitie om dat aanbod naar andere rusthuizen uit te breiden.

Residentie Westland (Anderlecht) – Dr. Semlali

Home Vanhellemont (Anderlecht) – Drs. Ghita en Semlali

Residentie "les Jardins de Longchamp" (Ukkel) – Dr. Ibebeke