Actualiteiten: COVID-19 - Bezoek aan gehospitaliseerde patiënten

Gelieve deze richtlijnen te respecteren om de veiligheid van iedereen te verzekeren ⬇

Van maandag tot zondag van 17.30 uur tot 19.00 uur

Bezoeker

2 bezoekers per patiënt (gedurende het hele verblijf) maar slechts 1 bezoeker/dag

Uitzondering: de diensten pediatrie en neonatologie (beide ouders zijn toegestaan) en de materniteit (enkel de papa of plusouder), met uitgebreide bezoekuren
 • De bezoeker moet zijn identiteitskaart meebrengen
 • De patiënt vermeldt bij zijn opname of zijn aankomst op spoed de naam van de gekozen bezoekers

Betreft alle eenheden

 • Uitzondering: de COVID-afdelingen en de dagheelkunde
 • Verduidelijking voor de intensieve zorgen: bezoek toegestaan in functie van de medische toestand van de patiënt (voorafgaand contact met het medisch team)

Hygiënemaatregelen

 • Het masker moet verplicht gedragen worden
 • De social distancing moet gerespecteerd worden
 • De bezoeker mag geen enkel symptoom vertonen (koorts, hoest, …)
 • De bezoeker moet in de kamer blijven en mag niet in het ziekenhuis rondwandelen

Pakketten

 • Enkel pakketten meegebracht door de aangeduide bezoeker worden aanvaard
 • Geen huisbereide gerechten noch leveringen van restaurants
 • Uitzondering voor de COVID-afdelingen: het pakket wordt aan het onthaal afgegeven (hoofdingang)

Bescherm uzelf, bescherm de anderen! Wees solidair